Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Item
Metadata only

[Cartilla de la Congregacion de Siervos de Maria Santissima de los Dolores demanant els sufragis i oracions dels congregants davant la defunció d'un congregant]

1760, Autor desconegut

Loading...
Thumbnail Image
Item
Metadata only

[Cartilla de defunció d'un congregant de la Congregacion de Siervos de Maria Santissima de los Dolores]

1760, Autor desconegut