Search Results

Now showing 1 - 10 of 32109
Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

La civiltà comunale del Medioevo nella storiografia spagnola: affinità e divergenze

2008, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

Nosaltres, els custodis de la memòria

2005, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

Jaume Aurell, Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procès d'aristocratització a Barcelona (1370-1470), Lleida, Pages Editors, 1996, 428 p.

1996, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

José Manuel Nieto Soria, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara, Madrid, Nerea, 1993.

2000, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

Il mercato della terra in un paese nuevo: Lérida nella seconda metà del XII secolo

2003, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

De la baixa edat mitjana al País Valencià. Jill R. Webster, Per Déu o per diners. Els mendicants i el clergat al País Valencià, Editorial Afers, Barcelona, 1998.

1999, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

David Abulafia; Blanca Garí, dirs., En las costas del Mediterráneo Occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio mediterráneo en la Edad Media, Barcelona, Ediciones Omega, 1997.

1998, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

Quatre segles d’influència islàmica. Pere Balañà i Abadia. Bibliografia comentada de l’Islam a Catalunya (713-1153), Pagès Editors, Lleida, 1998, 322 p.

1999, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

La construcció de la memòria escrita de la ciutat de Balaguer

2015, Sabaté, Flocel

Loading...
Thumbnail Image
Item
Open Access

Josep Fernández Trabal, Una familia catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona 1267-1533, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995.

1995, Sabaté, Flocel