Search Results

Now showing 1 - 10 of 24
 • Item
  Open Access
  Transporte multimodal y despoblación rural en Cataluña en la segunda mitad del siglo XIX
  (2023) Álvarez Palau, Eduard; Esteban-Oliver, Guillermo; Ganau Casas, Joan ; Morillas-Torné, Mateu; Martí Henneberg, Jordi
  Pòster presentat al IX Congrés Internacional d'Història Ferroviària, organitzat per l'Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria, que tingué lloc a Mataró, el 25, 26 i 27 d'octubre de 2023.
 • Item
  Open Access
  The Role of Theatre Venues in the Transformation of Barcelona
  (Springer International Publishing AG, 2017-04-05) Paül i Agustí, Daniel; Ganau Casas, Joan; Riera i Figueras, Pilar
  The relationship between theaters and performing arts has been rather neglected in the study of cities’ evolution. In most cases, the theaters were initially located in the historical center or in relatively marginal albeit easily accessible areas. With the growth and expansion of the cities, however, these facilities followed different patterns compared to other cultural venues. In the case of Barcelona, the venues dedicated to the performing arts have had a similar evolution to its urban growth. From the historic center and the traditional Paral·lel Avenue, they were spread around by Cerdà’s Eixample as the city grew. In the 1980s this pattern changed. On the one hand some of the theaters have suffered a recentralization. On the other hand, the spaces dedicated to the performing arts, in a broad sense, have moved to other areas of the city. Artists have also been a decisive factor for the creation and evolution of theatres, especially in some districts such as Gràcia, el Raval or Montjuïc. Beyond the traditional cultural activities, these new theaters have and an important impact in the city generating economic synergies and intangible assets. First, they generate ancillary enterprises that produce services for performing arts in some non-central urban areas. Second, as magnets for spectators, these facilities create symbolic values with a beneficial effect on the regeneration of urban areas.
 • Item
  Open Access
  Les ruralitats. Els micropobles de Lleida
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021) Hernández-Trejo, Mario; Andrés Cabello, Sergio; Garreta i Bochaca, Jordi; Domingo, Jordi (Domingo i Coll); Ganau Casas, Joan; Carol, Joan; Guerrero, Carles; Llop Torné, Josep Maria; Enciso Rodríguez, Joan Pere; Sala Rios, Mercè; Torres Solé, Teresa; Pelegrí Viaña, Xavier; González Rodríguez, Juan Agustín; Miranda Ruche, Xavier; Bernad Cavero, Olga; Llevot Calvet, Núria; López Teulón, María Paz; Marín Marquilles, Roger
  Aquest primer llibre de la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblament del Territori Rural de Lleida pretén ser una primera aproximació a les ruralitats de les comarques de Lleida mitjançant una diagnosi a nivell múltiple, emmarcat en un retrat dels discursos i les polítiques a escala internacional (especialment de la Unió Europea [capítol 1]) i estatal [capítol 2]). I ja centrats en Lleida, s’aprofundeix en la situació i l’evolució des de la perspectiva de la demografia i la geografia humana (capítol 3), per continuar amb l’urbanisme (capítol 4), el mercat laboral (capítol 5), els serveis socials (capítol 6), els serveis sanitaris (capítol 7) i els serveis educatius (capítol 8). La redacció d’aquests textos ha partit de fonts existents (secundàries) i en alguns casos, pocs, de treballs de camp necessaris per aprofundir en llacunes existents. I ha de representar el punt de partida de l’anàlisi de les realitats rurals de Lleida i de les diverses situacions i experiències dels que hi resideixen.
 • Item
  Open Access
  Increase in Stress Level in Public Spaces Following the Application of Measures Against COVID-19: An Exploratory Study
  (Mary Ann Liebert, 2021-11-08) Paül i Agustí, Daniel; Guilera Lladós, Teresa; Lasala Fortea, José; Guerrero i Lladós, Montse; Ganau Casas, Joan; Pifarré Paredero, Josep
  The COVID-19 pandemic has led to the introduction of a series of recommendations to safeguard public health that must be applied in public spaces. This research analyzes the effects that these recommendations have had on levels of stress experienced by the population when out in public spaces. It starts from measurements of Heart Rate Variation that were carried out on the same individuals both before and during the COVID-19 pandemic. The results obtained point, in most cases, to an increase in the level of stress suffered, particularly in contexts in which there is an important presence of population or where people have not followed health care recommendations.
 • Item
  Open Access
  La protección de las construcciones de una huerta urbana en transformación : el catálogo de construcciones en suelo no urbano del municipio de Lleida
  (Università degli Studi Roma Tre, 2014) Paül i Agustí, Daniel; Aguilar Ortiz, Laura; Ganau Casas, Joan
  La consideración de los elementos que merecen una protección especial por parte de la administración pública ha ido cambiando a lo largo del tiempo. De forma progresiva se ha pasado de una visión basada en lo antiguo y monumental a una visión mucho más amplia. Este cambio se ha integrado en los últimos años en los distintos elementos legales. El texto que se presenta reflexiona sobre este hecho mediante el análisis del trabajo académico realizado para la elaboración del “Catálogo de construcciones en suelo no urbano del municipio de Lleida”, documento que formará parte de la revisión del Plan Urbanístico de la ciudad. El trabajo detalla el estudio realizado para la propuesta del Catálogo. Se partirá de una presentación de los elementos generales que establece la normativa urbanística de Cataluña. Posteriormente, se presentará el trabajo de identificación de construcciones y los criterios fijados para delimitar las construcciones que debían preservarse. Finalmente, se presentarán los principales rasgos de las aproximadamente 150 construcciones para las cuales se propone su conservación como elementos más significativos de un espacio que conserva más de 800 años de presencia humana.
 • Item
  Open Access
  Les àrees d'influència de la Universitat de Lleida
  (Universitat de Lleida, 2001) Ganau Casas, Joan; Martí Henneberg, Jordi; Guerrero i Lladós, Montse
 • Item
  Open Access
  La població espanyola resident a l'estranger: principals àrees de localització a Europa
  (Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General de Joventut, 2017-03) Paül i Agustí, Daniel; Ganau Casas, Joan; Tarrés, Iban
  En els darrers anys, hem assistit a un augment de la mobilitat de la població espanyola cap a l’estranger. Una mobilitat que ha estat objecte de diverses anàlisis, fins i tot més enllà del camp acadèmic. No obstant això, pocs estudis han entrat a cartografiar les pautes de localització d’aquests emigrats dins dels països de destí. Aquest capítol analitza la localització de la població espanyola en els principals països europeus receptors: França, Alemanya, Suïssa i el Regne Unit (Anglaterra i Gal·les). Per fer-ho s’empren estadístiques elaborades per aquests països de destí. Els resultats assenyalen un pes important de la població espanyola resident en les principals aglomeracions urbanes, mentre que es constata una escassa presència en les altres regions. En conseqüència, podem considerar que l’emigració espanyola dels darrers anys no s’ha dirigit cap a certs països, com s’ha tendit a difondre, sinó que ha estat bàsicament monopolitzada per una mobilitat cap a un nombre molt reduït d’àrees metropolitanes europees.
 • Item
  Open Access
  El sistema urbà de Lleida: definició, estructura i dinàmiques recents
  (Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1998) Ganau Casas, Joan
  El present article analitza els efectes que el procés de difusió i descentralització urbana comú a la majoria de les ciutats europees està tenint en els darrers anys en una ciutat mitjana catalana: Lleida. Malgrat la seva estructura rural, des de fa anys diversos factors (l'estancament de la ciutat central, el fort creixement demogràfic i residencial dels nuclis rurals de l'entorn, l'augment de la mobilitat pendular. . . ) apunten cap a un profund canvi en les pautes d'urbanització del territori occidental de Catalunya. Tot plegat, d'una banda, permet definir l'àrea de Lleida com una ciutat regió amb fluxos territorials cada cop més intensos i complexos. D'altra banda, porta a l'aparició d'una nova ciutat polinuclear, jerarquitzada i extensa, la qual cosa representa un trencament respecte a l'esquema d'urbanització tradicional, que en els propers anys encara podrà fer-se més profund amb el planejament i la construcció de noves infraestructures.
 • Item
  Open Access
  La formació agrària a Catalunya
  (Universitat de Lleida. Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, 2013-03-01) Paül i Agustí, Daniel; Tarrés, Iban; Ganau Casas, Joan
  El grau de formació dels treballadors és un factor clau per emprendre accions que millorin la competitivitat d'un sector d'activitat. En l'àmbit agrari això és encara més important, atès que la majoria dels treballadors són alhora empresaris. Són aquestes petites empreses les que sovint han d'innovar en aspectes que van des de la producció fins a la comercialització. La present anàlisi mostra com l'elevat grau d'envelliment dels titulars d'explotacions agràries condiciona la seva formació, que es troba encara per sota de la mitjana de la població catalana. D'altra banda, també es constata que es produeixen significatives diferències en el territori.
 • Item
  Open Access
  La població estrangera a Catalunya
  (Universitat de Lleida. Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, 2013-05-01) Tarrés, Iban; Paül i Agustí, Daniel; Ganau Casas, Joan
  Catalunya, malgrat la situació de crisi i l'atur, la població estrangera es manté estable. La confluència de pobles i cultures d'origen divers en territori català ha estat constant des de temps antics fins a l'actualitat. Majoritàriament, la immigració havia arribat a Catalunya en busca d'una feina que no existia en les seves terres d'origen. Ara bé, en el context actual, amb una situació econòmica difícil i alts índexs d'atur, seria lògic pensar que una part d'aquests contingents podrien retornar al lloc d'origen o migrar de nou cap a altres territoris. Les estadístiques mostren, però, unes tendències força estables. La població estrangera, que va experimentar un fort creixement en la darrera dècada, ha vingut per quedar-se.