Viatgers internacionals: adherència a les recomanacions i incidència de problemes de salut

dc.contributorTorres Puig-gros, Joan
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorMirada Masip, Glòria
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:33Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:33Z
dc.date.issued2012-06-27
dc.descriptionObjectius. Conèixer l’evolució del perfil del viatger durant el període 2003-2008. Pels atesos el 2008, caracteritzar l’adherència a les recomanacions i la incidència de problemes de salut relacionats amb el viatge. Mètodes. Estudi transversal pel període esmentat i seguiment de la cohort dels atesos el 2008. La informació es va obtenir de la fitxa del viatger (previatge) i d’una enquesta telefònica a la tornada. Es va mesurar la prevalença i la tendència lineal al llarg del període, l’adherència a les recomanacions i la incidència i el risc relatiu de problemes de salut. Resultats. Al llarg del període, es va produir un augment de la demanda i del risc dels viatges, tant en autòctons com en immigrants. Llevat de les vacunacions, es van observar deficiències en l’adherència i el seguiment de les recomanacions durant el viatge, especialment en immigrants. Una tercera part va presentar problemes de salut durant el viatge, bàsicament gastrointestinals. Els immigrants perceben menys el risc però milloren amb el temps d’arribada. Conclusions. Les recomanacions han de tenir en compte les actituds, les motivacions i la disponibilitat al canvi.
dc.descriptionObjetivos. Conocer la evolución del perfil del viajero durante el periodo 2003-2008. Para los atendidos en el 2008, caracterizar la adherencia a las recomendaciones y la incidencia de problemas de salud relacionados con el viaje. Métodos. Estudio transversal del periodo mencionado y seguimiento de la cohorte de los atendidos durante 2008. La información se obtuvo de la ficha del viajero (previaje) y de una encuesta telefónica realizada al regreso. Se midieron la prevalencia y la tendencia lineal a lo largo del periodo, la adherencia a las recomendaciones y la incidencia y el riesgo relativo de problemas de salud. Resultados. A lo largo del periodo se produjo un aumento de la demanda y del riesgo de los viajes, tanto en autóctonos como en inmigrantes. Excepto en lo relativo a las vacunaciones se observaron deficiencias en la adherencia y seguimiento de las recomendaciones durante el viaje, especialmente por parte de los inmigrantes. Una tercera parte presentaron problemas de salud durante el viaje, básicamente gastrointestinales. Los inmigrantes perciben menos el riesgo pero esta percepción mejora a medida que aumenta el tiempo de estancia en nuestro país. Conclusiones. Las recomendaciones han de tener en cuenta las actitudes, motivaciones y disponibilidad para el cambio.
dc.descriptionObjectives. Determine the evolution of the traveler’s profile during the period 2003-2008 and, for those demanding attention in 2008, describe the adherence to the recommendations and the incidence of health problems related to the trip. Methods. We carried out a cross-sectional study with those demanding attention during that period and a cohort study for those demanding in 2008. The information was obtained from the encounter before travel and the telephone survey performed when coming back. We measured the prevalence and the linear trend over the period, adherence to the recommendations and the incidence and relative risk of health problems. Results. Throughout the period, there was an increase in demand and the risk of trips, both local as immigrants. Except for vaccinations, deficiencies were observed in the adherence of the recommendations during the trip (starting and keeping on), especially in immigrants. One third had health problems during the trip, mostly gastrointestinal. Immigrants perceive less risk but improve with time of arrival. Conclusions. The recommendations must take into account the attitudes, motivations and availability to change.
dc.formatapplication/pdf
dc.format297 p.
dc.identifierL-922-2012
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/83717
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectSalut i viatges
dc.subjectActituds
dc.subjectConeixements i pràctiques
dc.subjectPrevenció malalties infeccionses
dc.subjectSalud y viajes
dc.subjectActitudes
dc.subjectConocimientos y prácticas
dc.subjectPrevención de enfermedades infecciosas
dc.subjectTravel health
dc.subjectKnowledge
dc.subjectAttitudes and practice
dc.subjectPrevention infectious diseases
dc.subjectMedicina preventiva y salud pública
dc.subject614
dc.titleViatgers internacionals: adherència a les recomanacions i incidència de problemes de salut
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections