Essays on bank internal governance and credit risk

dc.contributorGallizo Larraz, José Luis
dc.contributorMoreno Gené, Jordi
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
dc.creatorAkwaa Sekyi, Ellis Kofi
dc.date2019-03-11T11:41:01Z
dc.date2019-01-22
dc.descriptionAquesta tesis pretén explorar els determinants del incompliment de préstecs bancaris i la relació entre els controls interns, les característiques del consell d’administració i del risc de crèdit en la banca europea. Dades primàries i dades de panell de Ghana i Europea respectivament varen ser utilitzades en un anàlisi quantitatiu mitjançant models OLS, GLS, 2-SLS i GMM per abordar la endogeneïtat. La propietat, les característiques dels préstecs, prestataris i prestadors, així com factores macroeconòmics i factors específics dels bancs són determinants significatius del incompliment del préstec en economies emergents. El estudi informa també sobre la percepció del problema d’agència que podria soscavar els mecanismes de control intern exposant als bancs a Espanya al risc de crèdit. Els elements compliment normatiu, objectius d’acompliment dels controls interns, factors bancaris i específics del país afecten significativament els controls interns dels bancs. Els mecanismes de control intern existeixen en el sector bancari europeu però la seva efectivitat no pot ser garantida. En la banca europea els incentius de gestió complement la supervisió del consell d’administració reduint els préstecs problemàtics. Les característiques intrínseques i extrínseques del consell d’administració afecten significativament als préstecs problemàtics. El estudi te implicacions teòriques i pràctiques pels reguladors, els inversores i la societat.
dc.descriptionEsta tesis pretender explorar los determinantes del incumplimiento de préstamos bancarios y la relación entre los controles internos, las características del consejo de administración y el riego de crédito en la banca europea. Datos primarios y datos de panel de Ghana y Europa respectivamente fueron utilizados en un análisis cuantitativo mediante modelos OLS, GLS, 2-SLS y GMM para abordar la endogeneidad. La propiedad, las características de los préstamos, prestatarios y prestamistas, así como factores macroeconómicos y factores específicos de los bancos son determinantes significativos del incumplimiento del préstamo en economías emergentes. El estudio informa también sobre la percepción del problema de agencia que podría socavar los mecanismos de control interno exponiendo a los bancos en España al riesgo de crédito. Los elementos cumplimiento normativo, objetivos de desempeño de los controles internos, factores bancarios y específicos del país afectan significativamente los controles internos de los bancos. Los mecanismos de control interno existen en el sector bancario europeo pero su efectividad no puede ser garantizada. En la banca europea, los incentivos de gestión complementan la supervisión del consejo de administración reduciendo los préstamos problemáticos. Las características intrínsecas y extrínsecas del consejo de administración afectan significativamente a los préstamos problemáticos. El estudio tiene implicaciones teóricas y prácticas para los reguladores, los inversores y la sociedad.
dc.descriptionThis thesis purports to explore the determinants of loan default and the relationship between internal controls, board characteristics and credit risk in European banking. Primary and panel data from Ghana and Europe respectively were used in quantitative analyses employing OLS, GLS, 2-SLS and GMM models to address endogeneity. Ownership, loan, borrower and lender characteristics, macro-economic and bank-specific factors are significant determinants of business loan default in emerging economies. The study reports perceived agency problem which could undermine internal control mechanisms thereby exposing banks in Spain to credit risk. The elements, compliance and performance objectives of internal controls, bank and country-specific factors significantly affect bank internal controls. Internal control mechanisms exist in European banking but their effectiveness cannot be guaranteed. In European banking, managerial incentives compliment board monitoring in reducing NPLs. Intrinsic and extrinsic board characteristics significantly affect NPLs. The study has theoretical and practical implications for regulators, investors and society.
dc.format237 p.
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/666178
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectRisc de crèdit
dc.subjectBanca Europea
dc.subjectGovernança interna
dc.subjectRiesgo de crédito
dc.subjectGobernanza interna
dc.subjectCredit risk
dc.subjectInternal governance
dc.subjectEconomia Financera i Comptabilitat
dc.subject336
dc.titleEssays on bank internal governance and credit risk
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections