Species distribution models for birds: How useful are their outcomes for conservation applications?

dc.contributorTiteux, Nicolas
dc.contributorBrotons, Lluís
dc.contributorBonet Lledos, José Antonio
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
dc.creatorAizpurua San Roman, Olatz
dc.date.accessioned2019-11-23T09:05:47Z
dc.date.available2019-11-23T09:05:47Z
dc.date.issued2018-09-14
dc.descriptionEls models de distribució d'espècies s'utilitzen cada vegada més per orientar les accions de conservació de la biodiversitat. Aquests models prediuen la probabilitat d'aparició d'espècies en llocs on la seva presència es desconeix i són funció del vincle conegut entre la presència de l’espècie i les condicions ambientals. La probabilitat d'aparició d'espècies sovint es considera com un indicador de la qualitat de l'hàbitat. La interpretació correcta dels resultats d'aquesta tècnica de modelatge és de primordial importància abans d'utilitzar els models en aplicacions de conservació. L'objectiu principal d'aquesta tesi és contribuir a evidenciar la utilitat i aplicabilitat dels models de distribució d'espècies en la conservació i gestió de la biodiversitat. Amb aquesta tesi, es pretén fomentar l'ús de models de distribució d'espècies entre els professionals com a eina acceptada per donar suport a la conservació i gestió de la biodiversitat. Tanmateix, cal tenir precaució a l'hora d'interpretar els resultats dels models, especialment en aquelles zones on una espècie ocupa diversos tipus d'hàbitats i quan sorgeixen noves condicions com a conseqüència dels canvis ambientals ràpids induïts per l'humà.
dc.descriptionLos modelos de distribución de especies se utilizan cada vez más para guiar las acciones de conservación de la biodiversidad. Estos modelos predicen la probabilidad de ocurrencia de especies en lugares donde se desconoce, basándose en la relación conocida entre la presencia de la especie y las condiciones ambientales. La probabilidad de ocurrencia de especies a menudo se considera como un indicador de la calidad del hábitat. Interpretar correctamente los resultados de esta técnica de modelización es de suma importancia antes de utilizar los modelos en aplicaciones de conservación. El objetivo principal de esta tesis es contribuir a proporcionar evidencia de la utilidad y aplicabilidad de los modelos de distribución de especies en la conservación y gestión de la biodiversidad. Los resultados de esta tesis ayudan a fomentar el uso de modelos de distribución de especies entre los profesionales como una herramienta aceptada para apoyar la conservación y gestión de la biodiversidad. Sin embargo, se debe tener precaución al interpretar los resultados del modelo, especialmente en las áreas donde una especie ocupa varios tipos de hábitat y cuando surgen condiciones nuevas como resultado de cambios ambientales rápidos inducidos por el humano.
dc.descriptionSpecies distribution models are increasingly used to guide biodiversity conservation actions. These models predict the probability of species occurrence in locations where the species presence is unknown based on the link between species presence and environmental conditions. Probability of species occurrence is often considered as indicator of habitat quality. Correctly interpreting the outcomes of this modelling technique is of paramount importance before using the models in conservation applications. The main objective of this thesis is to contribute to providing evidence of the usefulness and applicability of species distribution models for some conservation and management applications. With this thesis, we encourage the use of species distribution models among practitioners as an accepted tool to support biodiversity conservation and management. However, caution is needed when interpreting model outcomes, especially in the areas where a species occupies several habitat types and when novel conditions are emerging as a result of human-induced rapid environmental changes.
dc.formatapplication/pdf
dc.format185 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/667947
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/67596
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectModels de distribució d'espècies
dc.subjectConservació de la biodiversitat
dc.subjectQualitat de l'hàbitat
dc.subjectModelos de distribución de especies
dc.subjectConservación de la biodiversidad
dc.subjectCalidad del hábitat
dc.subjectSpecies distribution models
dc.subjectBiodiversity conservation
dc.subjectHabitat quality
dc.subjectEcologia
dc.subject502
dc.titleSpecies distribution models for birds: How useful are their outcomes for conservation applications?
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections