Evaluación de una intervención para incrementar la cobertura de vacunación antigripal en gestantes

dc.contributorTorres Puig-gros, Joan
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorAlzuria Alós, Rosa Mar
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:17Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:17Z
dc.date.issued2016-12-20
dc.descriptionObjetivo: Conocer el perfil y cobertura de vacunación antigripal (VAG) de las gestantes atendidas en servicios d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), y el posterior impacto de una intervención a matronas sobre la cobertura y rol profesional. Métodos: Estudio comparativo antes-después, compuesto por un estudio transversal multicéntrico en 2013/14 sobre cobertura de VAG según el registro del Institut Català de la Salut (ICS) y auto-referida por las gestantes, seguido en la temporada posterior, de una intervención a una única cohorte de matronas y análisis de su impacto. Resultados: La intervención aumentó la oportunidad de recomendación de VAG informada por las gestantes (OR 1,69 IC95%:1,00-2,89), especialmente en ASSIRes donde la VAG fue una Dirección por Objetivos (DPO) (OR 2,19 IC95%:1,11-4,33). Según el registro ICS, incrementó la oportunidad de vacunarse (OR 2,81 IC95%:1,47-5,36), principalmente en ASSIRes DPO (OR 2,87 IC95%:1,3-6,2); también según vacunación auto-referida (OR 2,30 IC95%:1,34-3,96), con una mayor oportunidad en ASSIRes no DPO (OR 3,16 IC95%:1,1-8,9), o en ASSIRes DPO (OR 2,24 IC95%:1,1-4,4). Además, la recomendación informada por las gestantes incrementó la oportunidad de vacunarse según el registro ICS (OR ∞) y auto-referida (OR 140,4 IC95%:33,29-592,3). Conclusiones: La participación de la matrona en la intervención mejoró la recomendación de VAG a las gestantes atendidas y su cobertura de VAG.
dc.descriptionObjectiu: Conèixer el perfil i cobertura de vacunació antigripal (VAG) de les gestants ateses en serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), i el posterior impacte d'una intervenció a llevadores sobre la cobertura i rol professional. Mètodes: Estudi comparatiu abans-després, compost per un estudi transversal multicèntric en 2013/14 sobre cobertura de VAG segons el registre de l'Institut Català de la Salut (ICS) i autoreferida per les gestants, seguit en la temporada posterior, d'una intervenció a una única cohort de llevadores i anàlisis del seu impacte. Resultats: La intervenció va augmentar l'oportunitat de recomanació de VAG informada per les gestants (OR 1,69 IC95%:1,00-2,89), especialment en ASSIRs on la VAG va ser una Direcció per Objectius (DPO) (OR 2,19 IC95%:1,11-4,33). Segons el registre ICS, va incrementar l'oportunitat de vacunar-se (OR 2,81 IC95%:1,47-5,36), principalment en ASSIRs DPO (OR 2,87 IC95%:1,3-6,2); també segons vacunació autoreferida (OR 2,30 IC95%:1,34-3,96), amb una major oportunitat en ASSIRs no DPO (OR 3,16 IC95%:1,1-8,9), o en ASSIRs DPO (OR 2,24 IC95%:1,1-4,4). A més, la recomanació informada per les gestants va incrementar l'oportunitat de vacunar-se segons el registre ICS (OR ∞) i autoreferida (OR 140,4 IC95%:33,29-592,3). Conclusions: La participació de la llevadora en la intervenció va millorar la recomanació de VAG a les gestants ateses i la seva cobertura de VAG.
dc.descriptionObjective: To describe the profile and influenza (flu) vaccination coverage of pregnant women assisted in Attention to Sexual an Reproductive Health’ (ASSIR), and the subsequent impact of an intervention to midwifes on flu coverage and professional role. Methods: A comparative before-after study, composed of a cross-sectional, multicentric study in 2013/14 on flu vaccine coverage registered by Institut Català de la Salut (ICS) and self-reported by pregnant women, and in the subsequent season, an cross-sectional intervention study a single cohort of midwifes and impact analysis. Results: The intervention increased opportunity for flu vaccine recommendation reported by pregnant women (OR 1,69 95% CI: 1,00 to 2,89), specially in ASSIRs where flu vaccination was an Management by Objectives (DPO) (OR 2,19 95% CI: 1,11 to 4,33). According to ICS records, increased the opportunity to be vaccinated (OR 2,81 95% CI: 1,47 to 5,36), mainly in DPO ASSIRs (OR 2.87 95% CI 1,3 to 6,2); as well as self-reported vaccination (OR 2,30 95% CI: 1,34 to 3,96), with a greater opportunity in no-DPO ASSIRs (OR 3,16 95% CI 1,1 to 8,9), or DPO ASSIRs (OR 2,24 95% CI 1,1 to 4,4). In addition, the recommendation reported by pregnant women increased the opportunity to be vaccinated by ICS records (OR ∞) and self-reported (OR 140,4 95% CI: 33,29 to 592,3). Conclusions: Midwife participation in the intervention improved VAG recommendation addressed to pregnant women and their flu vaccination coverage.
dc.formatapplication/pdf
dc.format455 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/399894
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectGrip humana
dc.subjectVacunes contra la Influenza
dc.subjectImmunització
dc.subjectEmbaràs
dc.subjectComplicacions de l'embaràs
dc.subjectDones embarassades
dc.subjectGripe humana
dc.subjectVacunas contra la Influenza
dc.subjectInmunización
dc.subjectEmbarazo
dc.subjectInfluenza human
dc.subjectInmunization
dc.subjectPregnancy
dc.subjectInfermeria
dc.subject614
dc.titleEvaluación de una intervención para incrementar la cobertura de vacunación antigripal en gestantes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections