Estudio epidemiológico del suicidio consumado en los partidos judiciales de Balaguer y Cervera, 1960-1990

dc.contributorCamps i Surroca, Manuel
dc.contributorTrujillano Cabello, Javier
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Medicina
dc.creatorPérez Pérez, Rosa María
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:12Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:12Z
dc.date.issued2016-01-18
dc.descriptionL'estudi del suïcidi consumat és un dels temes més clàssics en la Medicina Legal i Forense. Tant en la seva vessant doctrinal, en la investigació del fenomen suïcida, com en la vessant més pràctica amb l'aplicació dels coneixements a la Patologia Forense, a l'estudi de les morts violentes L'objectiu inicial de la investigació ha estat determinar el nombre de morts per suïcidi ocorregudes en els partits judicials de Balaguer i Cervera, des de l'any 1960 a l'any 1990. Del total de morts judicials ocorregudes en el període de l'estudi s'han analitzat quals podien ser , inequívocament, reclutades com a casos de suïcidis encara que en el registre judicial pogués constar aquesta dada de manera inconclusa. S'han obtingut 246 casos de mort suïcida, de cada cas de suïcidi s'han recollit les màximes variables i s'han comparat, els resultats, amb altres estudis medicoforenses previs i també amb estudis de l'àmbit de la salut pública i la psiquiatria. L'estudi estadístic és descriptiu i posteriorment multivariable per tal de conèixer la freqüència d'aparició dels factors i la significació de la relació entre ells. També es realitza una aproximació al perfil suïcida, en el nostre medi, mitjançant un arbre de decisió. Es considera el mètode de l'autòpsia psicològica i la seva utilitat enfront dels nostres resultats i sobretot per a investigacions futures. S'analitzen les xifres reals del suïcidi a la nostra comunitat davant de possibles biaixos en les estadístiques oficials segons la causa de mort, així mateix s'analitzen els factors que es veuen implicats en la mort suïcida i tot per a possibles investigacions futures encaminades a establir o millorar estratègies preventives del suïcidi.
dc.descriptionEl estudio del suicidio consumado es uno de los temas más clásicos en la Medicina Legal y Forense. Tanto en su vertiente doctrinal, en la investigación del fenómeno suicida como en la vertiente más práctica con la aplicación de los conocimientos a la Patología Forense, al estudio de las muertes violentas. El objetivo inicial de la investigación ha sido determinar el número de muertes por suicidio ocurridas en los partidos judiciales de Balaguer y Cervera, desde el año 1960 al año 1990. Del total de muertes judiciales ocurridas en el período del estudio se han analizado cuales podían ser, inequívocamente, reclutadas como casos de suicidios aunque en el registro judicial pudiese constar este dato de manera inconclusa. Se han obtenido 246 casos de muerte suicida, de cada caso de suicidio se han recogido las máximas variables y se han comparado los resultados con otros estudios médico forenses previos y también con estudios del ámbito de la salud pública y la psiquiatría. El estudio estadístico es descriptivo y posteriormente multivariable a fin de conocer la frecuencia de aparición de los factores y la significación de la relación entre ellos. También se realiza una aproximación al perfil suicida, en nuestro medio, mediante un árbol de decisión. Se considera el método de la autopsia psicológica y su utilidad frente a nuestros resultados y sobre todo para investigaciones futuras. Se analizan las cifras reales del suicidio en nuestra comunidad frente a posibles sesgos en las estadísticas oficiales según la causa de muerte, así mismo se analizan los factores que se ven implicados en la muerte suicida y todo para posibles investigaciones futuras encaminadas a establecer o mejorar estrategias preventivas del suicidio.
dc.descriptionThe study of completed suicide is one of the classics in the Forensic Medicine topics. Both in its doctrinal aspect, research of the suicide phenomenon as the most practical approach to the application of knowledge to the forensic pathology, the study of violent deaths. The initial objective of the research was to determine the number of deaths from suicide occurred in the judicial districts of Balaguer and Cervera, from 1960 to 1990. Of the total deaths in the court of the study period which could be analyzed unequivocally recruited as suicide cases in the court record if I could record this data inconclusively. We have obtained 246 cases of suicide death, suicide each case were collected maximum variables and compared the results with previous forensic studies and studies in the field of public health and psychiatry. The statistical study was descriptive and multivariate subsequently to determine the frequency of occurrence of the facts and the significance of the relationship between them. An approach also makes suicide profile, in our midst, through a decision tree. The psychological autopsy method and its use are considered in front of our results and especially for future research. The actual figures are analyzed suicide in our community against possible biases in official statistics by cause of death, the same factors that are involved in the suicide death are analyzed and everything for possible future research to establish or improve strategies prevention of suicide.
dc.formatapplication/pdf
dc.format318 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/385209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64292
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectDemografia
dc.subjectAutòpsia psicològica
dc.subjectSuicidio
dc.subjectDemografía
dc.subjectAutopsia psicológica
dc.subjectSuicide
dc.subjectDemography
dc.subjectPsychological autopsy
dc.subjectSuïcidi
dc.subjectMedicina legal i forense
dc.subject340
dc.subject61
dc.titleEstudio epidemiológico del suicidio consumado en los partidos judiciales de Balaguer y Cervera, 1960-1990
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections