Estenosi aòrtica quirúrgica: factors de risc i qualitat de vida

dc.contributorGodoy i García, Pere
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Cirurgia
dc.creatorGracia Baena, Juan Manuel
dc.date.accessioned2021-09-22T12:46:36Z
dc.date.available2021-09-22T12:46:36Z
dc.date.issued2021-02-19
dc.descriptionObjectius: Estudiar l’associació de factors de risc d’estenosi aòrtica (EA) greu i estimar l’impacte d’aquesta patologia en la qualitat de vida en pacients ≥65 anys de les comarques de Lleida en el període 11/02/2014 a 14/04/2018. Mètodes: Es va realitzar un estudi epidemiològic de casos i controls aparellat. Per cada cas incident d’EA greu es van seleccionar controls aparellats per edat, gènere i àmbit d’Atenció Primària. Es va realitzar una anàlisi descriptiva de la sèrie de casos i una anàlisi bivariada i multivariada de l’estudi de casos i controls. L’associació dels diferents factors es va estudiar amb l’odds ratio ajustada (ORa) i els seus intervals de confiança (IC) del 95% mitjançant models de regressió logística. Resultats: La supervivència acumulada dels pacients amb EA greu del grup de Tractament Mèdic estava significativament disminuïda. En l’anàlisi multivariant els factors de risc cardiovasculars associats amb l’EA greu van ser: el tabaquisme (ORa=2,60; IC95%:1,48–4,58), la hipertensió arterial (ORa=2,41; IC95%:1,23–4,72), la hipercolesterolèmia (ORa=2,67; IC95%:1,54–4,64) i els nivells baixos de colesterol HDL (ORa=2,20; IC95%:1,25–3,88). Les comorbiditats associades vas ser la insuficiència renal crònica (ORa=3,78; IC95: 1,88–9,21), l’accident vascular cerebral (ORa=4,14; IC95%: 1,20–14,2) i l’estenosi carotídia (ORa=14,5; IC95%: 1,61 – 129). El qüestionari de qualitat de vida EuroQol 5D-5L, va detectar una pitjor valoració de la realització d’activitats quotidianes (ORa=2,10; IC95%:1,50-3,01) i de l’escala analògica visual (EVA >70: ORa=0,40; IC95%:0,17-0,82) en els pacients amb EA greu. De la mateixa manera, el qüestionari de salut SF-12 va revelar una pitjor valoració de les components sumàries física (ORa=0,89; IC95%:0,83-0,92) i mental (ORa=0,80; IC95%:0,74-0,88) i del dolor com a limitant d’activitats (ORa=0.42; IC95%:0,24-0,76) i de les dimensions Funció Física (ORa=0.94; IC95%:0,90-0,98), Rol Físic (ORa=0.89; IC95%:0,79-1,00) i Funció Social (ORa=0.95; IC95%:0,91-0,98) . No es va observar associació amb el polimorfisme rs10455872. Conclusions: Els pacients amb EA greu tractats mèdicament presenten pitjor supervivència. El tabaquisme, la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia i les nivells baixos de colesterol HDL s’associen amb l’EA greu. Les comorbiditats que s’associen són la insuficiència renal crònica, l’accident vascular cerebral i l’estenosi carotídia. Els instruments de qualitat de vida (EuroQol 5D-5L i SF-12) detecten pitjors puntuacions en l’EA greu i poden ser d’utilitat en assistència i recerca clínica. Per a estudiar la implicació del polimorfisme genètic rs10455872 del gen de la lipoproteïna A en l’EA greu s’han de fer estudis amb suficient potència estadística.
dc.descriptionObjetivos: Estudiar la asociación de factores de riesgo de estenosis aórtica (EA) grave y estimar el impacto de esta patología en la calidad de vida en pacientes ≥65 años de las comarcas de Lleida en el periodo 11/02/2014 a 14/04/2018. Métodos: Se realizó un estudio epidemiológico de casos y controles apareado. Por cada caso incidente de EA grave fueron seleccionados controles apareados por edad, género y ámbito de Atención Primaria. Se realizó un análisis descriptivo de la serie de casos y un análisis bivariado y multivariado del estudio de casos y controles. La asociación de los diferentes factores fue estudiada con odds ratio ajustada (ORa) y sus intervalos de confianza (IC) del 95% mediante modelos de regresión logística. Resultados: La supervivencia acumulada de los pacientes con EA grave del grupo de Tratamiento Médico estaba significativamente disminuida. En el análisis multivariante los factores de riesgo cardiovasculares asociados a la EA grave fueron: el tabaquismo (ORa=2,60; IC95%:1,48–4,58), la hipertensión arterial (ORa=2,41; IC95%:1,23–4,72), la hipercolesterolemia (ORa=2,67; IC95%:1,54–4,64) y los niveles bajos de colesterol HDL (ORa=2,20; IC95%:1,25–3,88). Las comorbilidades asociadas fueron la insuficiencia renal crónica (ORa=3,78; IC95: 1,88–9,21), el accidente vascular cerebral (ORa=4,14; IC95%: 1,20–14,2) y la estenosis carotídea (ORa=14,5; IC95%: 1,61 – 129). El cuestionario de calidad de vida EuroQol 5D-5L, detectó una peor valoración de la realización de actividades cotidianas (ORa=2,10; IC95%:1,50-3,01) y de la escala analógica visual (EVA >70: ORa=0,40; IC95%:0,17-0,82) en los pacientes con EA grave. El cuestionario de salud SF-12 detectó una peor valoración de las componentes sumarias física (ORa=0,89; IC95%:0,83-0,92) y mental (ORa=0,80; IC95%:0,74-0,88) y del dolor como limitante de actividades (ORa=0.42; IC95%:0,24-0,76) y de las dimensiones Función Física (ORa=0.94; IC95%:0,90-0,98), Rol Físico (ORa=0.89; IC95%:0,79-1,00) y Función Social (ORa=0.95; IC95%:0,91-0,98). No se observó asociación con el polimorfismo rs10455872. Conclusiones: Los pacientes con EA grave tratados médicamente muestran peor supervivencia. El tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y los niveles bajos de colesterol HDL se asocian con la EA grave. Las comorbilidades que se asocian son la insuficiencia renal crónica, el accidente vascular cerebral y la estenosis carotidea. Los instrumentos de calidad de vida (EuroQol 5D-5L y SF-12) detectan peores puntuaciones en la EA grave y pueden ser de utilidad en la asistencia y la investigación clínicas. Para estudiar la implicación del polimorfismo genético rs10455872 del gen de la lipoproteína A en la EA grave se deben hacer estudios con suficiente potencia estadística.
dc.descriptionObjectives: To study the association of risk factors with severe aortic stenosis (AS) and to estimate the impact of this pathology on quality of life in patients older than 65 years in the districts of Lleida, Spain from November 2, 2014 to April 14, 2018. Methods: A case-control study was carried out. Each incident case of severe AS was matched with controls in terms of age, gender, and primary care setting. Descriptive analysis of the cases was performed. Bivariate and multivariate analysis of the study of cases and controls was conducted. The association of different factors were investigated by calculating adjusted odds ratios (ORa) and their 95% confidence intervals (CIs) using logistic regression models. Results: Cumulative survival of patients with severe AS was significantly decreased in the medical treatment group. In multivariate analysis, the cardiovascular risk factors associated with severe AS were smoking (ORa = 2.60, 95% CI: 1.48–4.58), arterial hypertension (ORa = 2.41, 95% CI: 1.23–4.72), hypercholesterolemia (ORa = 2.67, 95% CI: 1.54–4.64), and a low high-density lipoprotein cholesterol level (ORa = 2.20, 95% CI: 1.25–3.88). Associated comorbidities were chronic renal failure (ORa = 3.78, 95% CI: 1.88–9.21), stroke (ORa = 4.14, 95% CI: 1.20–14.2), and carotid stenosis (OR = 14.5, 95% CI: 1.61–129). The EuroQol 5D-5L quality of life questionnaire revealed that performance of daily activities (ORa = 2.10, 95% CI: 1.50–3.01) and visual analog scale scores (EVA> 70: ORa = 0.40, 95% CI: 0.17–0.82) were worse in patients with severe AS. Similarly, the SF-12 quality of life questionnaire detected less scores of physical components (ORa = 0.89, 95% CI: 0.83–0.92), mental components (ORa = 0.80, 95% CI: 0.74–0.88), the extent to which pain limited activities (ORa = 0.42, 95% CI: 0.24–0.76), physical function dimensions (ORa = 0.94, 95% CI: 0.90–0.98), physical role (ORa = 0.89, 95% CI: 0.79–1.00), and social function (ORa = 0.95, 95% CI: 0.91–0.98). No association with the genetic polymorphism rs10455872 was found. Conclusions: Survival was worse for medical treated severe AS patients. Smoking, arterial hypertension, hypercholesterolemia, and a low level of high-density lipoprotein cholesterol were associated with severe AS. The comorbidities associated with severe AS were chronic renal failure, stroke, and carotid stenosis. Quality of life questionnaires (EuroQol 5D-5L and SF-12) revealed worse scores in severe AS patients and may be useful in clinical care and research. Studies with greater statistical power are required to study the association between the genetic polymorphism rs10455872, which is present in the lipoprotein A gene, and severe AS.
dc.formatapplication/pdf
dc.format316 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/671390
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71890
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectEstenosi aòrtica quirúrgica
dc.subjectEpidemiologia
dc.subjectQualitat de vida
dc.subjectEstenosis aórtica quirúrgica
dc.subjectEpidemiología
dc.subjectCalidad de vida
dc.subjectSurgical aortic stenosis
dc.subjectEpidemiology
dc.subjectQuality of live
dc.subjectCirurgia
dc.subject617
dc.titleEstenosi aòrtica quirúrgica: factors de risc i qualitat de vida
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections