Las acciones de contacto sobre el poseedor del balón en balonmano. Análisis de la XXXII Copa del Rey Altea 2007

dc.contributorCarreras i Villanova, David
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
dc.creatorRosal Asensio, Txema del
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:45Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:45Z
dc.date.issued2013-07-19
dc.descriptionEl present estudi te per objecte determinar la importància de les situacions de contacte entre atacant i defensor en relació a les accions motrius d’atac que executa el portador de la pilota a l’handbol masculí de màxim nivell competitiu. Prioritàriament s’analitzen els factors que modifiquen l’acció del portador de la pilota al rebre un contacte, segons la zona del camp en la que es produeix i el tipus de desequilibri causat, i en conseqüència aquells aspectes que incideixen en el seu rendiment. La investigació es centra en l’anàlisi de la totalitat d’encontres d’handbol que els equips participants en la XXXII edició de la Copa del Rei que es va celebrar a Altea en 2007. Partint del desenvolupament d’un marc teòric que descriu les característiques del contacte corporal des de els diferents prismes que permet l’handbol, i amb la utilització de la metodologia observacional com a metodologia específica pel desenvolupament de la investigació, s’ha construït un instrument d’observació i registre ad hoc específic (SOFBOL-contact) per portar endavant la investigació. L’anàlisi de les dades ha aconseguit caracteritzar i quantificar les accions de contacte que reb l’atacant amb pilota de l’adversari durant el partit en relació a diferents variables del joc, que mitjançant la discussió s’han relacionat amb la temporalitat definida per les fases de joc, els diferents espais definits i la contracomunicació o interacció atacant-defensor. Les conclusions d’aquest treball intenten aportar un coneixement més profund de les conductes motrius derivades del contacte i de la seva repercussió en la dinàmica de joc, amb algunes propostes teòriques i pràctiques, per millorar els processos d’entrenament i la seva aplicació en condicions reals de competició.
dc.descriptionEl presente estudio tiene por objeto determinar la importancia de las situaciones de contacto entre atacante y defensor en relación a las acciones motrices de ataque que ejecuta el portador del balón en el balonmano masculino de máximo nivel competitivo. Prioritariamente se analizan los factores que modifican la acción del portador de balón al recibir un contacto, según la zona del campo en la que se produce y el tipo de desequilibrio causado, y en consecuencia aquellos aspectos que inciden en su rendimiento. La investigación se centra en el análisis de la totalidad de encuentros de balonmano que los equipos participantes en la XXXII edición de la Copa del Rey que se celebró en Altea en 2007. Partiendo del desarrollo de un marco teórico que describe las características del contacto corporal desde los diferentes prismas que permite el balonmano, y con la utilización de la metodología observacional como metodología específica para el desarrollo de la investigación, se ha construido un instrumento de observación y registro ad hoc específico (SOFBOL-contact) para llevar a cabo la investigación. El análisis de los datos ha conseguido caracterizar y cuantificar las acciones de contacto que recibe el atacante con balón del adversario durante el partido en relación a diferentes variables del juego, que a través de la discusión se han relacionado con la temporalidad definida por las fases de juego, los diferentes espacios definidos y la contracomunicación o interacción atacante-defensor. Las conclusiones de este trabajo intentan aportar un conocimiento más profundo de las conductas motrices derivadas del contacto y de su repercusión en la dinámica de juego, con algunas propuestas teóricas y prácticas, para mejorar los procesos de entrenamiento y su aplicación en condiciones reales de competición.
dc.descriptionThe aim of this study is to determine the importance of contact situations between attacker and defender in relation to the motor actions of the ball carrier at elite level handball. The factors that modify the action of the ball carrier who receives a contact were analyzed depending on the area of the field in which it occurs and the type of imbalance caused, as well as thus aspects that affect performance. The research has been focused on the analysis of the whole competition in the XXXII edition of the Cup held in Altea in 2007. Based on the development of a theoretical framework that describes the characteristics of physical contact from different prisms allowing handball, and the use of observational methodology as a specific methodology for the development of research, we have built a tool observing and recording specific ad hoc (sofbol-contact) to carry out research. The data analysis has characterized and quantified the actions of contact that ball carrier receives from the opponent during the match in relationship with game variables that through discussion have been linked with the phases of the game, the different spaces or the interaction attacking-defender. The findings of this study try to provide a deeper understanding of motor behavior resulting from contact and its effect on the dynamics of the game, with some theoretical and practical proposals to improve the process of training and application in conditions of real competition.
dc.formatapplication/pdf
dc.format323 p.
dc.identifierL.957-2013
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/123773
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64077
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectHandbol
dc.subjectContacte
dc.subjectAcció motriu
dc.subjectObservació
dc.subjectBalonmano
dc.subjectContacto
dc.subjectAcción motriz
dc.subjectHandball
dc.subjectContact
dc.subjectMotor action
dc.subjectEducació Física i Esportiva
dc.subject37
dc.subject79
dc.titleLas acciones de contacto sobre el poseedor del balón en balonmano. Análisis de la XXXII Copa del Rey Altea 2007
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections