Repoblación y gestión forestal en España desde el siglo XIX hasta la actualidad. Estudio de su desarrollo, fases históricas y resultados

dc.contributorPemán García, Jesús
dc.contributorMiguel Magaña, Sergio de
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
dc.creatorVadell Guiral, Enric
dc.date2022-09-28T11:37:58Z
dc.date2023-03-15T23:45:42Z
dc.date2021-09-16
dc.descriptionEl principal objectiu és analitzar les reforestacions realitzades a Espanya des del final del segle XIX, junt amb els reptes i el desenvolupament de les pràctiques de la gestió forestal a través de les variables clau que descriuen la seva evolució. L’exemple d’Espanya és un cas paradigmàtic de reforestacions a gran escala, dels quals se n’han documentat un nombre limitat a nivell mundial. S’ha estudiat la gestació de les reforestacions, el seu desenvolupament i la seva implementació territorial, i la seva influència en el paisatge i en la gestió forestal. Tres períodes principals expliquen el procés de les reforestacions a gran escala: i) des de 1877 fins 1939; ii) des de 1940 fins 1984; iii) des de 1984 fins l’actualitat. El primer període estableix les bases ideològiques de les reforestacions. El segon període va ser el de més superfície reforestada. L’últim període es va caracteritzar pel Programa d’Aforestacions de Terres Agràries de la Unió Europea. Com a resultat del desenvolupament socioeconòmic, la gestió forestal s’ha adaptat progressivament a les demandes de la societat. En un context de canvi global, on les reforestacions poden ser una de les solucions per a la captura del carboni, els resultats d’aquesta tesi poden ajudar en la planificació de reforestacions a gran escala.
dc.descriptionEl objetivo principal de la tesis doctoral es analizar las repoblaciones forestales realizadas en España desde final del siglo XIX a través de las principales variables que explican cómo se han desarrollado. El ejemplo de España es un caso de repoblaciones a gran escala, del cual no se han dado muchos casos en el mundo. Se ha estudiado la génesis de las repoblaciones, su desarrollo y ejecución territorial, y su influencia sobre el paisaje y la gestión forestal. En base a las repoblaciones realizadas se han identificado tres períodos: i) desde 1877 hasta 1939; ii) desde 1940 hasta 1984; iii) desde 1984 hasta la actualidad. El primer período sentó las bases ideológicas de las repoblaciones. El segundo período fue el más prolífico en cuanto a superficie repoblada. El último período se caracteriza por el protagonismo del Programa de Forestación de Tierras Agrarias de la UE. Como resultado del desarrollo socioeconómico la gestión forestal se ha adaptado progresivamente a las demandas de la sociedad. En un contexto de cambio global dónde las repoblaciones se erigen como solución a la fijación de carbono, los resultados pueden ayudar a la planificación de repoblaciones a gran escala.
dc.descriptionThe main objective is to analyse the reforestation carried out in Spain since the end of the 19th century together with the related challenges and development of forest management practice through key indicators describing their evolution. The example of Spain is a paradigmatic case of large-scale reforestation, of which so far there have been a limited number of cases worldwide. The genesis of afforestation, its development and territorial implementation, and its influence on the landscape and forest management have been studied. Three main periods have shaped the historical large-scale reforestation process: i) from 1877 to 1939; ii) from 1940 to 1984; iii) from 1984 to the present day. The first period established the ideological basis for afforestation. The second period was the most prolific. The last period is characterised by the Programme for the Afforestation of Agricultural Lands. As a result of the historical socioeconomic and forest development in Spain, forest management has been progressively adapted to meet societal demands. In a context of global change where afforestation is emerging as a solution to carbon sequestration, the results of this PhD thesis can help in the planning of large-scale afforestation.
dc.format181 p.
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/675509
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectRepoblació
dc.subjectRestauració forestal
dc.subjectUsos del sòl
dc.subjectRepoblación
dc.subjectRestauración forestal
dc.subjectUsos del suelo
dc.subjectReforestation
dc.subjectForest restoration
dc.subjectLand-use
dc.subjectEnginyeria Agroforestal
dc.subject630
dc.titleRepoblación y gestión forestal en España desde el siglo XIX hasta la actualidad. Estudio de su desarrollo, fases históricas y resultados
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections