Influencia del uso de la tecnología en la adherencia de la práctica física sobre los usuarios de centros de fitness

dc.contributorJavaloyes Sanchis, Vicente
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
dc.creatorValcarce Torrente, Manel
dc.date.accessioned2021-04-09T10:24:54Z
dc.date.available2021-04-09T10:24:54Z
dc.date.issued2020-09-23
dc.descriptionLa tecnologia i la revolució digital està canviant les formes de relació i interacció de la societat així com els processos de gestió dels seus sectors productius. També en l'esport, l'ús de tecnologia està proliferant gràcies als avenços per facilitar la seva pràctica i millorar l'adherència. Aquest treball té com a objectius principals conèixer la influència d'una aplicació mòbil sobre l'adherència a la pràctica física dels usuaris de centres fitness, així com a propi centre, mitjançant un estudi experimental que es va realitzar en un centre esportiu fitness amb una mostra de 66 participants dividits en grup control i experimental, i analitzar l'ús d'aplicacions mòbils per part dels usuaris d'aquests centres, a través d'un altre estudi de cohorts retrospectiu, transversal i analític-descriptiu amb una mostra total de 1.285 participants. Els principals resultats ens indiquen que la manera d'implementació i les funcions disponibles a les aplicacions mòbils d'un centre fitness, influeixen en el seu ús i descàrrega per part dels usuaris. Encara que en una nova o primera experiència d'ús, no es milloren els nivells d'adherència, si s'observen influències sobre el tipus d'activitats practicades. A mesura que l'usuari té més experiència i ús de l'aplicació, s'observen majors influències com l'increment del nombre de dies d'assistència, el temps de permanència en el centre, així com els nivells de pràctica física tant personals com en les activitats i espais del centre.
dc.descriptionLa tecnología y la revolución digital está cambiando las formas de relación e interacción de la sociedad así como los procesos de gestión de sus sectores productivos. También en el deporte, el uso de tecnología está proliferando gracias a los avances para facilitar su práctica y mejorar la adherencia. Este trabajo tiene como objetivos principales conocer la influencia de una aplicación móvil sobre la adherencia a la práctica física de los usuarios de centros fitness, así como al propio centro, mediante un estudio experimental que se realizó en un centro deportivo fitness con una muestra de 66 participantes divididos en grupo control y experimental, y analizar el uso de aplicaciones móviles por parte de los usuarios de dichos centros, a través de otro estudio de cohortes retrospectivo, transversal y analítico-descriptivo con una muestra total de 1.285 participantes. Los principales resultados nos indican que el modo de implementación y las funciones disponibles en las aplicaciones móviles de un centro fitness, influyen en su uso y descarga por parte de los usuarios. Aunque en una nueva o primera experiencia de uso, no se mejoran los niveles de adherencia, si se observan influencias sobre el tipo de actividades practicadas. A medida que el usuario tiene más experiencia y uso de la aplicación, se observan mayores influencias como el incremento del número de días de asistencia, el tiempo de permanencia en el centro, así como los niveles de práctica física tanto personales como en las actividades y espacios del centro.
dc.descriptionTechnology and the digital revolution are changing the ways of relationship and interaction of society as well as the management processes of its productive sectors. Also in sports, the use of technology is proliferating thanks to advances to facilitate its practice and improve adherence. This work has as main objectives to know the influence of a mobile application on the adherence to physical practice of users of fitness centers, as well as the center itself, through an experimental study carried out in a fitness sports center with a sample of 66 participants divided into control and experimental groups, and to analyze the use of mobile applications by users of said centers, through another retrospective, cross-sectional and analytical-descriptive cohort study with a total sample of 1,285 participants. The main results indicate that the implementation mode and the functions available in the mobile applications of a fitness center influence its use and download by users. Although in a new or first use experience, the levels of adherence are not improved, if influences are observed on the type of activities practiced. As the user has more experience and use of the application, greater influences are observed such as the increase in the number of days of attendance, the time spent in the center, as well as the levels of physical practice both personal and in activities and center spaces.
dc.formatapplication/pdf
dc.format374 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/670079
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70981
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectTecnologia
dc.subjectAdherència
dc.subjectFitness
dc.subjectAdherencia
dc.subjectTechnology
dc.subjectAdherence
dc.subjectEducació Física i Esportiva
dc.subject79
dc.titleInfluencia del uso de la tecnología en la adherencia de la práctica física sobre los usuarios de centros de fitness
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections