Reticències i dubtes que mostren alguns pares a l'hora de vacunar els seus fills

dc.contributorMirada Masip, Glòria
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorBinefa Ripoll, Gemma
dc.date.accessioned2022-05-20T09:22:43Z
dc.date.available2022-05-20T09:22:43Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractIntroducció : A dia d’avui la vacunació és una de les eines més efectives de prevenció de malalties. Les vacunes ens han ajudat a reduir la incidència de moltes malalties i fins i tot en alguns casos han aconseguit eradicar-les. Cal destacar també, que la majoria deles vacunes estan incloses dins del calendari de vacunacions sistemàtiques i que s’ofereixen de forma gratuïta i universal a tota la població. A priori tot semblen avantatges, però malgrat tots aquests beneficis, s’ha observat com durant l’última dècada han augmentat els brots de malalties prevenibles, com el xarampió, la diftèria o la tos ferina a causa de la reticència d'alguns pares a la vacunació. N’és un bon exemple el cas del nen de sis anys d’Olot que va morir a causa de la diftèria i que si hagués estat vacunat s’hauria pogut evitar. Objectius: A conseqüència d’aquests brots no desitjats, s’ha vist com ha augmentat l’interès de la població en general i especialment dels professionals de la salut, per tal d’esbrinar quines són les causes que fan que hi hagi una part de la població que rebutgi o dubti sobre la vacunació. L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer quina és la opinió que tenen els pares envers la vacunació sistemàtica de la infància i en conseqüència esbrinar quins són els motius de la reticència. Juntament amb altres objectius específics sobre l'atenció sanitària, els coneixements generals sobre vacunes i les fonts d'informació. Metodologia: L'instrument de mesura utilitzat és un qüestionari amb preguntes tancades que avalua els coneixements i actituds dels pares respecte les vacunes.Es tracta d'explorar a través d'aquesta eina quina és la opinió que tenen els pares sobre la vacunació, a fi de poder entendre millor quines són les seves preocupacions i necessitats. Conclusions: La reticència vacunal és un concepte complex i no existeix col.lectiu clarament definit, els dubtes vacunals van de menor a major grau. Els pares necessiten rebre informació actual i contrastada per part dels professionals de salut i és necessari ajudar a les famílies a entendre la importància de rebre les vacunes. Atès que les persones que rebutgen o retarden la vacunació, suposen un risc tant per si mateixes com per els seus fills i de forma paral·lela afecten també a la immunització col·lectiva.ca_ES
dc.description.abstractIntroducción: A día de hoy, la vacunación es una de las herramientas más efectivas de prevención de enfermedades. Las vacunas nos han ayudado a reducir la incidencia de muchas enfermedades e incluso en algunos casos han conseguido erradicarlas. Cabe destacar también, que la mayoría de las vacunas están incluidas dentro del calendario de vacunaciones sistemáticas y se ofrecen de forma gratuita y universal a toda la población. A priori todo parecen ventajas, pero a pesar de todos estos beneficios, se ha observado como durante la última década han aumentado los brotes de enfermedades prevenibles, como el sarampión, la difteria o la tos ferina debido a la reticencia de algunos padres a la vacunación. Un buen ejemplo es el caso del niño de seis años de Olot que murió debido a la difteria y que si hubiera sido vacunado se hubiera podido evitar. Objetivos: A consecuencia de estos brotes no deseados, se ha visto como ha aumentado el interés de la población en general y especialmente de los profesionales de la salud, con el fin de averiguar cuáles son las causas que hacen que haya una parte de la población que rechace o dude sobre la vacunación. El objetivo principal de este estudio es conocer cuál es la opinión que tienen los padres hacia la vacunación sistemática de la infancia y en consecuencia averiguar cuáles son los motivos de la reticencia. Junto con otros objetivos específicos sobre la atención sanitaria, los conocimientos generales sobre vacunas y las fuentes de información. Metodología: El instrumento de medida utilizado es un cuestionario con preguntas cerradas que evalúa los conocimientos y actitudes de los padres respecto a las vacunas. Se trata de explorar a través de esta herramienta cuál es la opinión que tienen los padres sobre la vacunación, a fin de poder entender mejor cuáles son sus preocupaciones y necesidades. Conclusiones: La reticencia vacunal es un concepto complejo y no existe colectivo claramente definido, las dudas vacunales van de menor a mayor grado. Los padres necesitan recibir información actual y contrastada por parte de los profesionales de salud y es necesario ayudar a las familias a entender la importancia de la vacunación. Dado que las personas que rechazan o retrasan la vacunación, suponen un riesgo tanto para sí mismas como para sus hijos y de forma paralela afectan también a la inmunización colectiva.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction: Vaccination is one of the most effective tools for disease prevention today. Vaccines have helped us reduce the incidence of many diseases and even in some cases have managed to eradicate them. It should also be noted that most vaccines are included in the schedule of systematic vaccinations and are offered free of charge and universally to the entire population. A priori, everything seems to be an advantage, but despite all these benefits, it has been observed that outbreaks of preventable diseases, such as measles, diphtheria or whooping cough, have increased over the last decade due to the reluctance of some parents to vaccination. A good example is the case of a six-year-old boy from Olot who died of diphtheria and who, if he had been vaccinated, could have been prevented. Objectives: As a result of these unwanted outbreaks, it has been seen how the interest of the general population and especially of health professionals has increased, in order to find out what are the causes that make a part of the population that rejects or doubts the vaccination. The main objective of this study is to find out what parents think about the systematic vaccination of children and, consequently, to find out the reasons for the reluctance. Along with other specific goals on health care, general knowledge about vaccines, and sources of information. Methodology: The measuring instrument used is a closed-ended questionnaire that assesses parents' knowledge and attitudes about vaccines.The aim is to explore through this tool what parents think about vaccination, in order to better understand their concerns and needs. Conclusions: Vaccine reluctance is a complex concept and there is no clearly defined collective, vaccine doubts range from lower to higher. Parents need to receive current and verified information from health professionals and it is necessary to help families understand the importance of receiving vaccines. Since people who reject or delay vaccination pose a risk to both themselves and their children and in parallel also affect collective immunization.ca_ES
dc.format.extent50 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/83332
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectVacunesca_ES
dc.subjectReticència vacunalca_ES
dc.subjectParesca_ES
dc.subjectInfànciaca_ES
dc.subjectVacunasca_ES
dc.subjectReticencia vacunalca_ES
dc.subjectPadresca_ES
dc.subjectInfanciaca_ES
dc.subjectVaccinesca_ES
dc.subjectVaccine reluctanceca_ES
dc.subjectParentsca_ES
dc.subjectChildhoodca_ES
dc.titleReticències i dubtes que mostren alguns pares a l'hora de vacunar els seus fillsca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
gbinefar.pdf
Size:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Treball
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: