Entrenamiento deportivo y complejidad: actualizando supuestos teóricos, prácticos e hipótesis de investigación

dc.contributorBalagué Serre, Natàlia
dc.contributorHristovski, Robert
dc.contributorTorrents Martín, Carlota
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
dc.creatorPol Cabanellas, Rafel
dc.date.accessioned2022-02-28T09:48:36Z
dc.date.available2022-02-28T09:48:36Z
dc.date.issued2021-04-25
dc.descriptionLa ciència de l'esport evoluciona però segueix ancorada en supòsits tàcits, creences infundades i teories poc actualitzades o de qüestionable validesa. Amb un plantejament eminentment deductiu, i d'acord amb les ciències de la complexitat, aquesta tesi es proposa transformar aquests supòsits teòrics i pràctics, i oferir noves hipòtesis d'investigació aplicades a l'entrenament esportiu. En primer lloc, es suggereixen una sèrie d'intervencions orientades a la formació d'entrenadores i entrenadors, així com al desenvolupament de les seves competències per actuar en entorns complexos. En segon lloc, s'ofereix una nova comprensió de l’esportista / equip, de les seves propietats relacionades amb el rendiment esportiu, i dels processos d'entrenament i lesió des de la perspectiva dels sistemes dinàmics complexos. Es proposa per primera vegada: a) una sistematització dels principis teòrics i metodològics de l’entrenament des de la complexitat, b) una redefinició dels constrenyiments de la tasca i de la seva classificació, c) la propietat de nidificació temporal i causalitat circular dels constrenyiments per millorar la comprensió i eficàcia del procés d’entrenament i trencar amb el seu reduccionisme, d) explicar els mecanismes de lesió esportiva en base a la teoria de percolació i e) les mesures de connectivitat com a variables d’estudi en la prevenció de lesions.
dc.descriptionLa ciencia del deporte evoluciona pero sigue anclada en supuestos tácitos, creencias infundadas y teorías poco actualizadas o de cuestionable validez. Con un planteamiento eminentemente deductivo, y en base a las ciencias de la complejidad, esta tesis se propone ofrecer nuevos supuestos teóricos, prácticos, e hipótesis de investigación aplicadas al entrenamiento deportivo. En primer lugar, se sugieren una serie de intervenciones orientadas a la formación de entrenadoras y entrenadores, así como al desarrollo de sus competencias para actuar en entornos complejos. En segundo lugar, se ofrece una comprensión del deportista / equipo, de sus propiedades relacionadas con el rendimiento, y de los procesos de entrenamiento y lesión desde la perspectiva de los sistemas dinámicos complejos. Se proponen por primera vez a) una sistematización de los principios teóricos y metodológicos orientados al entrenamiento desde la complejidad, b) una redefinición de los constreñimientos de la tarea y de su clasificación, c) incorporar la propiedad de anidamiento temporal y causalidad circular de los constreñimientos para mejorar la comprensión y eficacia del proceso de entrenamiento, d) explicar los mecanismos de lesión deportiva en base a la teoría de percolación, y e) las medidas de conectividad como variables de estudio en la prevención de lesiones.
dc.descriptionSport science evolves but prejudices and tacit assumptions in the field favour the presence of pseudo-science in education and professional practice. With an eminently deductive approach, and based on the complexity science, this thesis aims to transform these assumptions offering new theoretical, practical principles and new research hypotheses applied to sports training. First, we suggest a series of interventions aimed at training coaches and trainers and developing their skills to act in complex environments. Second, an understanding of the athlete / team, its performance - related properties, and training and injury processes is offered from the perspective of complex dynamic systems. For the first time is proposed, a) a systematization of theoretical and methodological principles oriented to training from complexity science, b) a redefinition of task constraints and its classification c) to incorporate the property of temporal nesting and circular causality of the constraints to improve the understanding and effectiveness of the training process, d) to explain the mechanisms of sports injury based on the percolation theory, and e) to use connectivity measures as study variables in injury prevention.
dc.formatapplication/pdf
dc.format129 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/673250
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/73100
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectSistemes complexos
dc.subjectConstrenyiments
dc.subjectEntrenament
dc.subjectSistemas complejos
dc.subjectConstreñimientos
dc.subjectEntrenamiento
dc.subjectComplex systems
dc.subjectConstraints
dc.subjectTraining
dc.subjectEducació Física i Esportiva
dc.subject79
dc.titleEntrenamiento deportivo y complejidad: actualizando supuestos teóricos, prácticos e hipótesis de investigación
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections