Responsible Research and Innovation applied to Renewable Energy Research. A theoretical contextualization and implementation proposals

dc.contributorCabeza, Luisa F.
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
dc.creatorCarbajo Garcia, Ruth
dc.date.accessioned2020-07-14T08:30:32Z
dc.date.available2020-07-14T08:30:32Z
dc.date.issued2019-12-13
dc.descriptionLa consideració de que els resultats de la innovació i recerques científiques poden entendre's com l'expressió dels valors humans de seguretat, justícia, sostenibilitat i eficiència ha inspirat recentment nous models de polítiques de governança. Un d'aquests models és el marc europeu Responsable Research and Inovation (RRI) que sorgeix amb l'objectiu de situar la perspectiva social en el centre de la recerca i innovació. De forma similar, els incessants reptes de transformar i governar els sistemes energètics tenint en compte els aspectes socials i tècnics s'han convertit en una prioritat en les agendes globals de recerca. En aquest sentit, els nous avanços i recerques s'enfoquen en el desenvolupament de sistemes energètics basats en renovables que siguin segurs i de confiança, així com en la transició a sistemes descentralitzats basats en la integració de capacitats soci-tècniques, de comportament i institucionals. D'aquesta manera, aquesta tesi examina la possibilitat de combinar aquestes capacitats tenint en compte l'enfocament teòric de les transicions soci–tècniques, com a proposta per a transformar la recerca en sistemes energètics. Per a això, considera situar el marc europeu RRI en el cor del concepte de transició energètica proposant una metodologia per a la seva contextualització i implementació en aquest camp. Aquest treball proposa la construcció d'un estat de l'art i marc teòric així com la seva implementació, juntament amb l'avaluació d'aquest procés a través de la proposta de casos d'estudi. El focus inicial d'aquest estudi ha estat relacionat amb l'aplicació de RRI en l'àmbit de la recerca en sistemes energètics, per al cas particular de la governança de la recerca en sistemes d'energia renovable i les seves aplicacions. La selecció d’aquest petit aspecte de la disciplina es va dur a terme amb la intenció d'explorar de forma detallada les implicacions. Malgrat el concret d'aquesta proposta, aquesta recerca avui dia ocupa un lloc preferent en l'actual i vital debat sobre la integració de la ciència i la societat. Així mateix, aprofundeix en les qüestions i reptes de com el procés creatiu de recerca i innovació serà desenvolupat en els pròxims anys; com els resultats d'aquest procés seran utilitzats, compartits i preservats i de forma més important, com aquestes idees poden vertebrar-se en marcs reguladors.
dc.descriptionLa consideración de que los resultados de la innovación pueden entenderse como la expresión de los valores humanos de seguridad, justica, sostenibilidad y eficiencia ha inspirado recientemente nuevos modelos de políticas de gobernanza. Uno de estos modelos es el marco europeo Responsable Research and Inovation (RRI)que surge con el objetivo de situar la perspectiva social en el centro de los procesos de investigación e innovación. De forma similar, los retos de transformar y gobernar los sistemas energéticos teniendo en cuenta los aspectos sociales se han convertido en una prioridad en las agendas globales de investigación. En este sentido, los nuevos avances se enfocan en el desarrollo de sistemas energéticos basados en energías renovables seguros y confiables, así como en la transición hacia sistemas descentralizados basados en la integración de capacidades socio-técnicas, de comportamiento e institucionales. Esta tesis examina la posibilidad de combinar estas capacidades teniendo en cuenta el enfoque teórico de las transiciones socio –técnicas, como propuesta para transformar la investigación en sistemas energéticos. Para ello, considera situar el marco europeo RRI en el corazón del concepto de transición energética proponiendo una metodología para su contextualización e implementación en este campo. En este sentido, este trabajo propone la construcción de un estado del arte y marco teórico, así como su implementación, junto con la evaluación de este proceso a través de la propuesta de casos de estudio. El foco inicial de este estudio ha estado relacionado con la aplicación de RRI en el ámbito de la investigación en sistemas energéticos, para el caso particular de la gobernanza de la investigación en sistemas de energía renovable y sus aplicaciones. La selección de este pequeño aspecto de la disciplina se llevó a cabo con la intención de explorar de forma detallada las implicaciones. A pesar de lo concreto de esta propuesta, esta investigación a día de hoy ocupa un lugar preferente en el actual y vital debate acerca de la integración de la ciencia y la sociedad. Asimismo, ahonda en las cuestiones y retos de cómo el proceso creativo de la innovación va a ser desarrollado en los próximos años; en cómo los resultados de este proceso van a ser utilizados, compartidos y preservados y de forma más importante, en cómo estas ideas pueden vertebrase en marcos reguladores.
dc.descriptionThe envision that outcomes of scientific research and innovation can be understood as an expression of human values, such as safety, justice, sustainability, and efficiency, recently inspired several new policy models of governance. One of them, the European Responsible Research and Innovation (RRI) policy approach aims to put social perspective at the core of research and innovation. Similarly, the increasing challenge of transforming and governing energy systems taking into account social aspects became a priority in most global research agendas. New important work on research about the energy system is focusing on the development of reliable renewable energy systems, and on the transition to decentralized paths based in the integration of socio-technical, behavioural, and institutional capabilities Thereby, this thesis examines the possibility of the combination of these capabilities under the socio-technical transitions theoretical approach, as a proposal for transforming energy systems research. For this purpose, considers to putting European RRI approach at the heart of energy transitions and proposes a methodology for its contextualization and implementation on the energy research domain. In this vein, proposes the construction of a state-of-the art and theoretical framework for the RRI contextualization along with an implementation methodology, which is also assessed via case studies proposals. The initial focus of this study was on the application of RRI to the field of energy systems research, in particular to renewable energy systems and application research governance. A small area of research was chosen to be able to fully explore the implications of RRI application in the energy system governance. Despite the small size of the setting, this research is now placed at the forefront of a current and vital debate on the integration of science and society. Moreover, delves in the open questions and challenges of how the creative process of research and innovation will develop in the coming years, how will the outcomes of this process be used, shared and preserved and, most importantly, how such insights can be vertebrate into regulatory frameworks.
dc.formatapplication/pdf
dc.format142 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/669232
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/69306
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectInoovació y recerca responsable
dc.subjectCambi socio tecnic
dc.subjectTransició energética
dc.subjectInvesitgación e innovación resposables
dc.subjectTransformación socio técnica
dc.subjectTransiciones ecológicas
dc.subjectResponsible research and innovation
dc.subjectSocio-tecnical change
dc.subjectEnergy systems transformation
dc.subjectMàquines i Motors Tèrmics
dc.subject62
dc.titleResponsible Research and Innovation applied to Renewable Energy Research. A theoretical contextualization and implementation proposals
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections