Las dimensiones emocional, cognitiva y social de la toma de decisiones en secundaria

dc.contributorPérez Escoda, Núria
dc.contributorFilella Guiu, Gemma
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorÁlvarez Justel, Josefina
dc.date.accessioned2021-09-22T12:46:38Z
dc.date.available2021-09-22T12:46:38Z
dc.date.issued2021-07-14
dc.descriptionL'objectiu d'aquesta investigació és analitzar la importància i la relació d'una sèrie de variables en el procés de presa de decisions a secundària. A l'estudi van participar 519 subjectes de 4t d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de 2n de Batxillerat. Per a això, es van aplicar 6 esca-les i la contestació a quatre preguntes obertes. Els resultats obtinguts confirmen que les vari-ables: gènere, curs acadèmic, tipus de centre, nivell educatiu de la família, dimensions emo-cional, cognitiva i social de la presa de decisions, estils de decisió vocacional, autoestima, es-très, autoconfiança i conducta exploratòria, influeixen, de forma significativa, en la presa de decisions i es comprova la seva estreta relació en aquest procés de decisió. Aquest estudi destaca la complexitat i la dificultat que suposa el afrontar la presa de decisions acadèmica i professional en aquest nivell educatiu i es posa de manifest la necessitat de desenvolupar programes de millora.
dc.descriptionEl objetivo de esta investigación es analizar la importancia y la relación de una serie de variables en el proceso de toma de decisiones en secundaria. En el estudio participaron 519 sujetos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 2º de Bachillerato. Para ello, se aplicaron 6 escalas y la contestación a cuatro preguntas abiertas. Los resultados obtenidos confirman que las variables: género, curso académico, tipo de centro, nivel educativo de la familia, dimensiones emocional, cognitiva y social de la toma de decisiones, estilos de decisión vocacional, autoestima, estrés, autoconfianza y conducta exploratoria, influyen, de forma significativa, en la toma de decisiones y se comprueba su estrecha relación en dicho proceso de decisión. Este estudio destaca la complejidad y la dificultad que supone el afrontar la toma de decisiones académica y profesional en este nivel educativo y se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar programas de mejora.
dc.descriptionThe objective of this research is to analyse the importance and relationship of a series of var-iables in the decision-making process in secondary school. 519 subjects from 4th year of Compulsory Secondary Education (ESO) and 2nd year of bachillerato participated in the study. 6 scales were applied and the responses to four open questions. The results obtained confirmed that the variables: gender, academic year, type of school, educational level of the family, emotional, cognitive and social dimensions of decision-making, vocational decision styles, self-esteem, perceived stress, self-confidence and exploratory conduct, all had a sig-nificant influence on decision-making and their close relationship is verified in this process. This study highlights the complexity and difficulty for secondary-education students to take academic and professional decisions. The need to develop programmes for improvement, was thus demonstrated.
dc.formatapplication/pdf
dc.format242 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/672416
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectOrientació i tutoria
dc.subjectPresa de decisiones
dc.subjectEducació secundària
dc.subjectOrientación y tutoría
dc.subjectOrientación y tutoría
dc.subjectEducación secundaria
dc.subjectOrientation and tutoring
dc.subjectDecision-making
dc.subjectSecondary education
dc.subjectMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
dc.subject373
dc.titleLas dimensiones emocional, cognitiva y social de la toma de decisiones en secundaria
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections