Anàlisi geogràfica de les disfuncions territorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG

dc.contributorBurgueño, Jesús
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
dc.creatorGuerrero i Lladós, Montse
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:39Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:39Z
dc.date.issued2013-06-05
dc.descriptionLa tesi se centra en la localització de disfuncions en la delimitació dels termes municipals de la província de Lleida segons la tipificació establerta en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial de municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. En la recerca de disfuncions territorials es registren diferents graus de rellevància en funció dels efectes que aquestes generen sobre les administracions i la població. Podem afirmar que l’existència de disfuncions suposa sobrecostos econòmics a les administracions locals i sovint desacords entre ajuntaments veïns a l’hora de subministrar serveis bàsics en nuclis aïllats o ubicats en enclavaments. El treball fa un esforç per contextualitzar les disfuncions municipals i analitzar, a partir de la normativa legal, els processos de correcció de disfuncions i alteració de termes executats a Catalunya en els darrers 15 anys. També analitza de quina manera la resta de comunitats autònomes afronten o no legalment les anomalies de delimitació.
dc.descriptionLa tesis se centra en la localización de disfunciones en la delimitación de los términos municipales de la provincia de Lleida según la tipificación establecida en el Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el cual se regula la constitución y demarcación territorial de municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña. En la investigación de disfunciones territoriales se registran diferentes grados de relevancia en función de los efectos que estas generan sobre las administraciones y la población. Podemos afirmar que la existencia de disfunciones supone sobrecostes económicos a las administraciones locales y a menudo desacuerdos entre ayuntamientos vecinos a la hora de suministrar servicios básicos en núcleos aislados o ubicados en enclaves. El trabajo hace un esfuerzo para contextualizar las disfunciones municipales y analizar, a partir de la normativa legal, los procesos de corrección de disfunciones y alteración de términos ejecutados en Cataluña en los últimos 15 años. También analiza de qué manera el resto de comunidades autónomas afrontan o no legalmente las anomalías de delimitación.
dc.descriptionThe thesis focuses on locating defects in the boundary of the townships of the province of Lleida according to the classification established in Decree 244/2007 of 6 November, regulating the constitution and territorial demarcation of municipalities, decentralized municipal entities and associations of Catalonia. In the research for territorial defects we have recorded varying degrees of importance depending on the effects that these have on the administrations and the population. We can say that the existence of the defects involves additional economic costs for local administrations and often disagreements between neighbours when it comes to providing basic services in isolated centres or in enclaves. The paper makes an effort to contextualize the municipal defects and analyse, by means of the legal regulations, the process of correcting defects and alterations executed in Catalonia in the last 15 years. It also analyses how the other regions legally face or not the boundary anomalies.
dc.formatapplication/pdf
dc.format472 p.
dc.identifierL.699-2013
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/117141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64053
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectTermes municipals
dc.subjectSIG
dc.subjectDisfuncions territorials
dc.subjectTérminos municipales
dc.subjectDisfunciones territoriales
dc.subjectTerritorial demarcation of municipalities
dc.subjectGIS
dc.subjectThe territorial defects
dc.subjectGeografia Humana
dc.subject9
dc.titleAnàlisi geogràfica de les disfuncions territorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections