Efectivitat d’un programa de mobilització precoç en comparació amb el tractament estàndard en la unitat de cures intensives: assaig clínic aleatoritzat

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Martín Vidal, Marta
Other authors
Fernández Lago, Helena
Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title