Aprenentatge dialògic de les ciències per indagació amb suport de tecnologia 2.0: un estudi en la formació inicial del professorat

dc.contributorPifarré Turmo, Manoli
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorGuiral i Herrera, Alba
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:38Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:38Z
dc.date.issued2017-12-01
dc.descriptionAquesta tesi proposa un model pedagògic per a la formació del professorat que promou l’aprenentatge dialògic de les ciències per indagació amb suport de tecnologia 2.0 i es dissenya un projecte de Ciències de la Terra. Des de l’enfocament de l’estudi de cas i de l’anàlisi multimètode del procés i els resultats d’aprenentatge, s’evidencia que la intervenció educativa promou en els futurs docents la generació de significats científics, l’adquisició o millora d’habilitats d’indagació i els processos d’aprenentatge col·laboratiu. L’aprenentatge ha estat fruit de la interacció dialògica amb els companys del grup durant el desenvolupament del projecte i del raonament sociocientífic col·lectiu. La tesi pretén contribuir a la promoció de l’educació dialògica en l’àmbit de la indagació científica. El model pedagògic proposat pot ser una eina que afavoreixi una millor formació del professorat en ciències i ajudi a canviar la manera com s’educa a infants i joves en ciències.
dc.descriptionEsta tesis propone un modelo pedagógico para la formación el profesorado que promueve el aprendizaje dialógico de las ciencias por indagación con soporte de tecnología 2.0 y se diseña un proyecto de Ciencias de la Tierra. Desde el enfoque de estudio de caso y del análisis multimétodo del proceso y los resultados de aprendizaje, se evidencia que la intervención educativa promueve en los futuros docentes la generación de significados científicos, la adquisición o mejora de las habilidades de indagación y los procesos de aprendizaje colaborativo. El aprendizaje ha sido el resultado de la interacción dialógica entre los compañeros de grupo durante el desarrollo del proyecto y del razonamiento socio-científico colectivo. La tesis pretende contribuir a la promoción de la educación dialógica en el ámbito de la indagación científica. El modelo pedagógico propuesto puede ser una herramienta que favorezca una mejor formación del profesorado en ciencias y ayude a cambiar el modo en que se educa a niños y jóvenes en ciencias.
dc.descriptionThis thesis proposes a pedagogical framework that promotes inquiry based dialogic science education supported by 2.0 technologies for teacher education in the area of the Earth Sciences. Using a case study methodology and multimethod analysis of the process and the learning outcomes, it is evidenced that the educational intervention promotes in pre-service teachers scientific meaning generation, the acquisition and improvement of inquiry skills and collaborative learning processes. Learning has been the result of dialogical interaction and collective socio-scientific reasoning between group members during the development. This thesis aims to contribute to the promotion of dialogic education in the field of scientific inquiry. The proposed pedagogical framework may be a tool that favors a better training for pre-service in science and helps to change the way in which children and young people are educated in science.
dc.formatapplication/pdf
dc.format354 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/461185
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectIndagació
dc.subjectDialògic
dc.subjectTecnologia 2.0
dc.subjectFormació del professorat
dc.subjectIndagación
dc.subjectDialógico
dc.subjectTecnología 2.0
dc.subjectFormación del professorado
dc.subjectInquiry
dc.subjectDialogic
dc.subject2.0 tecnology
dc.subjectTeacher education
dc.subjectDidàctica de les Ciències Experimentals
dc.subject37
dc.titleAprenentatge dialògic de les ciències per indagació amb suport de tecnologia 2.0: un estudi en la formació inicial del professorat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections