Efectivitat del tractament en Fisioteràpia respiratòria en pacients amb Fibrosi Sistèmica Nefrogènica: Estudi clínic aleatoritzat

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
del Barrio Mompel, Albert
Other authors
Rubí Carnacea, FrancescRubí Carnacea, Francesc - ORCID ID
Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Pregunta clínica d’investigació: És més eficaç un programa d’entrenament de la força progressiu en la intensitat de la càrrega (de moderada a vigorosa) respecte a l’entrenament d’intensitat moderada fixa, en la reducció de les complicacions respiratòries i del risc de mortalitat en pacients amb Fibrosi Sistèmica Nefrogènica? Objectiu: Comparar l’efecte d’un programa d’entrenament de la força d’intensitat progressiva respecte d’un programa d’intensitat fixa, sobre la força de la musculatura respiratòria en pacients amb Fibrosi Sistèmica Nefrogènica d’entre 18 i 80 anys. A més, de quantificar i comparar els canvis en la funció pulmonar, en la capacitat funcional, en la qualitat de vida i en la freqüència respiratòria. Metodologia: Estudi Clínic Aleatoritzat de tipus triple cec (estan cegats l’I-P i l’I-S, l’estadístic i els F-Av). La població elegible són les persones diagnosticades amb la NSF que habiten Catalunya i que compleixen els criteris de selecció per a participar en l’estudi. La mida mostral necessària és de 65 persones (n) i s’utilitza la tècnica de mostreig per conglomerat, en la qual es divideix la població en funció de les diferents regions sanitàries. Per a cadascun d’aquests conglomerats, es realitza un procés de mostreig aleatori simple per a prendre les 5 sub-mostres, i posteriorment un procés d’aleatorització simple per a cadascuna d’aquestes, de manera que s’assignen els participants en un dels dos grups d’estudi: el grup control, que realitza l’entrenament de força de la musculatura respiratòria d’intensitat progressiva, del 50 al 70% de la MIP, o el grup control, que realitza l’entrenament de força respiratòria d’intensitat fixa al 50% de la MIP. L’estudi és de tipus multicèntric i es porta a terme en 5 hospitals públics de Catalunya. La duració del tractament és de 8 setmanes, amb una freqüència de 6 sessions setmanals, de les quals 3 són supervisades i 3 no-supervisades.
Citation
DOI
Journal or Serie