Efectivitat d’una intervenció fisioterapèutica basada en la pre-activació del transvers abdominal en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica en atenció primària

dc.contributorSoler González, Jorge
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorRubí Carnacea, Francesc
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:26Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:26Z
dc.date.issued2017-07-03
dc.descriptionCONTEXTUALITZACIÓ. El dolor lumbar és un dels més prevalents en els països occidentals. Entre el 80-85% dels casos són inespecífics i d'aquests cronifiquen d'un 4-7%. OBJECTIUS. Determinar l'efectivitat d'un programa d'exercicis de reeducació fisioterapèutica mitjançant la pre-activació del transvers abdominal en pacients procedents d'Atenció Primària amb lumbàlgia inespecífica crònica. MÈTODE. ECA amb 35 pacients, 16 en el grup Intervenció van seguir un programa d'exercicis d'estabilització i 19 en el grup Control van seguir tractament convencional. RESULTATS. El grup Intervenció va millorar significativament pel que fa a la intensitat del dolor, la discapacitat i la capacitat d'activació del Transvers abdominal. El grup Control no va mostrar cap diferència significativa. El grup Intervenció va mostrar millores significatives per a les mateixes variables respecte al grup Control. CONCLUSIONS. La implementació d'un programa d'exercicis de pre-activació del Transvers abdominal és més efectiva que el tractament convencional en les variables avaluades en pacients adults amb lumbàlgia inespecífica crònica.
dc.descriptionCONTEXTUALIZACIÓN. El dolor lumbar es uno de los más prevalentes en los países occidentales. Entre el 80-85% de los casos son inespecíficos y de éstos cronifican de un 4-7%. OBJETIVOS. Determinar la efectividad de un programa de ejercicios de reeducación fisioterapéutica mediante la pre-activación del transverso abdominal en pacientes procedentes de Atención Primaria con lumbalgia inespecífica crónica. MÉTODO. ECA con 35 pacientes, 16 en el grupo Intervención siguieron un programa de ejercicios de estabilización y 19 en el grupo Control siguieron tratamiento convencional. RESULTADOS. El grupo Intervención mejoró significativamente en cuanto a la intensidad del dolor, la discapacidad y la capacidad de activación del Transverso abdominal. El grupo Control no mostró ninguna diferencia significativa. El grupo Intervención mostró mejoras significativas para las mismas variables respecto al grupo Control. CONCLUSIONES. La implementación de un programa de ejercicios de pre-activación del Transverso abdominal es más efectiva que el tratamiento convencional en las variables evaluadas en pacientes adultos con lumbalgia inespecífica crónica.
dc.descriptionBACKGROUND. Low back pain is one of the most prevalent in the western countries. Between 80-85% of the cases are non-specific and of these between 4-7% become chronic. AIMS. To determine the effectiveness of a physical therapy rehabilitation exercise program through the pre-activation of the transverse abdominal in Primary Care patients with chronic nonspecific low back pain. METHOD. Randomized controlled trial with 35 patients, 16 in the Intervention group where a program of stabilization exercises was applied, and 19 in the Control group following the conventional treatment. RESULTS. The Intervention group improved significantly in terms of pain intensity, disability and the TrA activation capacity. The Control group showed no significant differences. The Intervention group showed significant improvements for the same variables with respect to the Control group. CONCLUSIONS. The implementation of a program of pre-activation exercises of the TrA is more effective than the conventional treatment for the variables evaluated in adult patients with CNLBP.
dc.formatapplication/pdf
dc.format235 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/405416
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64401
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectLumbàlgia inespecífica crònica
dc.subjectControl motor
dc.subjectEstabilitat lumbo-pèlvica
dc.subjectExercici
dc.subjectTransvers abdominal
dc.subjectLumbalgia inespecífica crónica
dc.subjectEstabilidad lumbo-pélvica
dc.subjectEjercicio
dc.subjectTransverso abdominal
dc.subjectChronic inespecific low back pain
dc.subjectMotor control
dc.subjectLumbopelvic inestability
dc.subjectExercise
dc.subjectAbdominis transversus
dc.subjectFisioteràpia
dc.subject615
dc.titleEfectivitat d’una intervenció fisioterapèutica basada en la pre-activació del transvers abdominal en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica en atenció primària
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections