Motivation and attitudes towards english: evidence of francophones’ learning english as a second language

dc.contributorLapresta Rey, Cecilio
dc.contributorJanés i Carulla, Judit
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
dc.creatorGyamera, Vera
dc.date.accessioned2022-07-23T09:55:58Z
dc.date.available2022-07-23T09:55:58Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.descriptionLa motivació i l’actitud són factors essencials en l’aprenentatge d’una segona llengua; són la força motriu per sostenir el procés d’aprenentatge. Aquests factors s’han vist reforçats gràcies a la investigació en Aprenentatge i Adquisició de Segones Llengües. Aquest estudi investiga el tipus de motivació i actituds dels estudiants francòfons que aprenen anglès com a segona llengua a l'Institut d'Idiomes de Ghana. Així mateix, també examina les diferències significatives entre la Motivació i les Actituds i algunes variables socials. L’estudi ha emprat una aproximació quantitativa a través de qüestionaris. Els resultats mostren que els estudiants francòfons tenen unes actituds positives envers l'aprenentatge de l'anglès i que la motivació de tipus instrumental prima per sobre de la motivació d'integració. Es constata també que el principal propòsit pel qual els estudiants estudien anglès és el de millorar llur estatus professional. Tot i això, esdevenen diferències significatives entre les variables socials i la Motivació o Actitud. Aquesta recerca proposa línies per afavorir l'aprenentatge lingüístic i tècniques per tal que els estudiants desenvolupin actituds positives cap a l'aprenentatge de segones llengües i augmentin llurs nivells motivacionals.
dc.descriptionLa motivación y la actitud son factores esenciales en el aprendizaje de una segunda lengua; son la fuerza motriz para sostener el proceso de aprendizaje. Estos factores se han visto reforzados gracias a la investigación en Aprendizaje y Adquisición de Segundas. Este estudio investiga el tipo de motivación y actitudes de los estudiantes francófonos que aprenden inglés como segunda lengua en el Instituto de Idiomas de Ghana. Este estudio también examina las diferencias significativas entre la Motivación y las Actitudes y algunas variables sociales. El estudio ha empleado una aproximación cuantitativa a través de cuestionarios. Los resultados muestran que los estudiantes francófonos tienen unas actitudes positivas hacia el aprendizaje del inglés y que la motivación de tipo instrumental prima por encima de la motivación de integración. Se constata también que el principal propósito de los estudiantes al estudiar inglés es mejorar su estatus profesional. Sin embargo, hubo diferencias significativas entre las variables sociales y la Motivación o Actitud. Esta investigación propone líneas para mejorar el aprendizaje lingüístico y técnicas para que los estudiantes desarrollen actitudes positivas hacia el aprendizaje de segundas lenguas y aumenten sus niveles motivacionales.
dc.descriptionMotivation and Attitude are essential factors in learning a second language; they are the driving force to sustain the learning process. Research in Second Language Learning and Acquisition has gained currency with these factors. Therefore, this study investigates the kind of Motivation and Attitudes of Francophones students learning English as their Second Language at the Ghana Institute of Languages. This dissertation also examines the significant differences between Motivation and Attitudes and some social variables. The study employed a quantitative approach through questionnaires in its analytical approach to the data collected. Results of the analysis show that the Francophone Students have Positive Attitudes toward learning English and are highly Instrumentally Motivated than Integrative. It also revealed that students’ primary purpose in studying English is career development or getting a better job. However, there were significant differences between the social variables and Motivation or Attitude. This research provides implications for better language learning and techniques to positively change students’ Attitudes toward L2 learning and increase their Motivational levels.
dc.formatapplication/pdf
dc.format200 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/674952
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/83667
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectActituds
dc.subjectMotivació
dc.subjectFrancòfons
dc.subjectAprenentatge lingüístic
dc.subjectESL
dc.subjectGhana
dc.subjectActitudes
dc.subjectMotivación
dc.subjectFrancófonos
dc.subjectAprendizaje lingüístico
dc.subjectAttitudes
dc.subjectMotivation
dc.subjectFrancophones
dc.subjectLanguage learning
dc.subjectPsicologia Evolutiva i de l'Educació
dc.subject37
dc.titleMotivation and attitudes towards english: evidence of francophones’ learning english as a second language
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections