Èquids i gossos en l’economia i en els rituals Resultats de l’estudi dels materials dipositats en el sitjar iberoromà del Serrat dels Espinyers (Isona, Pallars Jussà)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Belmonte, Cristina
Albizurri, Sílvia
Nadal, Jordi
Garcés i Estalló, Ignasi
Other authors
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Note
El Serrat dels Espinyers constitueix, per si mateix, un puntimportant en el poc conegut poblament ibèric del Pallars. En elpanorama arqueològic català esdevé un cas únic pel que fa a lautilització dels animals en activitats rituals vinculades tant a espaisfuneraris com domèstics, en particular pel volum i la qualitat deles dades aportades. L’anàlisi de les restes òssies animals i d’altresmaterials associats han procurat un conjunt de dades que permetenestablir hipòtesis sobre els comportaments rituals de la societatibèrica que va ocupar el jaciment. D’altra banda, es posa en evi-dència la importància de dos tàxons: els èquids i els gossos, i laseva relació amb l’activitat econòmica que hi va poder tenir lloc.
Citation
DOI
Journal or Serie