Entre la cuantificación y la negación: Los minimizadores y su papel en la negación enfática en asturiano

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
San Segundo Cachero, Rosabel
Other authors
Impact
Export
Share
cc-by (c) Rosabel San-Segundo-Cachero, 2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
L’expressió de la negació emfàtica en les llengües romàniques és un fenomen de microvariació sintàctica en què l’origen de les unitats que actuen com a reforços negatius postverbals (minimitzadors o quantificadors) condiciona el comportament sintàctic d’aquestes marques i la interpretació pragmàtica de l’enunciat. La coexistència de diferents estructures sintàctiques amb minimitzadors en l’asturià actual ens permetrà reconstruir el procés de gramaticalització experimentat per aquestes unitats fins convertir-se en quantificadors i en marcadors negatius postverbals. Encara que el procés és semblant al que s’ha produït en altres llengües, les restriccions semàntiques i sintàctiques que presenten els mininimitzadors indiquen que els resultats de la gramaticalització, condicionats per l’estructura gramatical de cada llengua, són diferents.
Citation
Journal or Serie
Sintagma: revista de lingüística, 2018, vol. 30, p. 39-55