Les Estratègies que empra el professorat d'educació física per aconseguir que l'alumnat aprengui a aprendre

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001-10-01
Authors
Comes Mirosa, Montserrat
Other authors
Lavega i Burgués, PereLavega i Burgués, Pere - ORCID ID
Costes i Rodríguez, Antoni
Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
És probable que qui estigui vinculat d'alguna manera amb la docència senti la necessitat de compartir experiències educatives i contrastar idees, punts de vista, formes de treballar. Aquest treball sorgeix d'aquesta inquietud. Un dels factors que ajuda a enriquir aquest procés està representat per la perspectiva constructivista.
L'aportació d'aquesta tesi es centra, fonamentalment, en un nivell pràctic. Així des d'un paradigma naturalista o interpretatiu, s'analitzen les interaccions que s'estableixen en una classe constituïda pel professor i l'alumnat, en abordar uns continguts relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge de les tècniques de circ en general i dels malabarismes en particular. L'anàlisi està focalitzada en l'aplicació d'estratègies per part del professor:
El motiu de l'elecció d'aquesta activitat és que permet: afavorir la motivació de l'alumnat,
partir d'un nivell més homogeni amb tot el grup classe, abordar l'aprenentatge amb menys concepcions prèvies errònies, cercar altres estratègies per ensenyar. D'aquestes concepcions prèvies sorgeix el títol de la tesi: "Les estratègies que empra el professorat d'educació física per aconseguir que l'alumnat aprengui a aprendre. Estudi de cas".
Amb aquest plantejament sorgeix com a necessitat:
a)Seleccionar l'esquema de conjunt de la concepció constructivista i orientar en es aspectes clau els processos d'ensenyament-aprenentatge.
b)Analitzar i aplicar una metodologia d'investigació adient amb el context de treball habitual en l'àmbit educatiu. És per aquest motiu que la investigació s'aborda des d'un paradigma naturalista o interpretatiu, que permet respectar l'ecologia de l'aula basant-se en un procés d'anàlisi constant del dia a dia.
c)Identificar els aspectes bàsics de l'activitat dels malabarismes per enfocar i reconduir el procés d'ensenyament-aprenentage.
d)Aprendre com a discent i com a docent, atès que ambdós processos es complementen en el moment d'ensenyar.
e)Analitzar quin tipus d'estratègies por utilitzar el docent per facilitar l'aprenentatge autònom de l'alumnat, vinculant-ho forçosament amb el tipus de contingut que s'ha de treballar.
Aquests són els punts més elementals, però l'abast de l'obra és més complex, atès que primer hi ha tota una fonamentació teòrica, es fa un estudi en profunditat sobre la terminologia a utilitzar atès que va relacionada amb una tendència ideològica professional determinada, així com altres punts que no he inclòs per no allargar l'extensió d'aquest resum.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections