Validació de l'escala Palliative Performance Scale Versió 2 (PPSv2) per ser utilitzada en pacients pal·liatius

dc.contributorNabal Vicuña, Maria
dc.contributorTrujillano Cabello, Javier
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorBarallat Gimeno, Eva
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:43Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:43Z
dc.date.issued2013-06-19
dc.descriptionOBJECTIUS: Traduir el qüestionari PPSv2 al català i castellà. Validar l’instrument en la nostra població.METODOLOGIA:Dissenyat en 3 fases: Fase 1: Traducció al castellà i català. Correcció lingüística, gramàtica. Traducció inversa. Fase 2: Anàlisi de llegibilitat mitjançant l’Índex de llegibilitat de Hesch-Szigrist IFSZ. Anàlisi de intel.ligibilitat. Fase 3: Estudi Pilot i Estudi Transversal amb 250 pacients. En l’estudi Pilot, anàlisi de fiabilitat test-retest i fiabilitat interobservador mitjançant coeficient de correlació intraclasse (CCI).En l’estudi Transversal, anàlisi de validesa de constructe diferenciant grups de pacients. Avaluat mitjançant Kruskall Wallis i coeficient correlació de Pearson. Comparació amb Karnofsky i Barthel. La validesa interna de l’escala, es va calcular mitjançant anàlisi correlacional “pairwise” entre les puntuacions obtingudes per ítem i el total de l’escala mitjançant correlació de Spearman. La validesa externa es va mesurar realitzant anàlisis correlacionals pairwise entre puntuacions al PPSv2 i puntuacions al Karnofsky i Barthel mitjançant coeficient de correlació Spearman. Anàlisi de la practicabilitat del test mitjançant consens entre cinc professionals i la tècnica “debriefing” durant la sessió de formació als professionals.
dc.descriptionOBJECTIVES:To translate the questionnaire (PPSv2) into Catalan and Spanish. To validate the instrument in our population. METHODOLOGY: Prospective Inferential study of validation in three phases: Phase 1; Translation into Spanish and Catalan of the english questionnaire. Two trilingual english speakers made the reverse test translation. The Szigrist-Pazos formula measured the linguistic complexity. Phase 2: Measure of the test readability by using the Hesch Szigrist Index. Phase 3: A pilot study on 15 patients was first conducted followed by a sectional study including 250 patients. Investigators were previously instructed to homogenize the criteria. Demographic data were collected. The pilot study analyzed the test-retest reliability and interobserver reliability, analyzed by intraclass correlation coefficient.
dc.descriptionOBJETIVOS: Traducir el cuestionario PPSv2 al catalán y castellano. Validar el instrumento en nuestra población.METODOLOGÍA: Diseñado en 3 fases:Fase 1: Traducción al castellano y catalán. Corrección lingüística, gramática. Traducción inversa. Fase 2: Análisis de legibilidad mediante el Índice de legibilidad de Hesch-Szigrist IFSZ. Análisis de inteligibilidad. Fase 3: Estudio Piloto y Estudio Transversal con 250 pacientes. En el estudio Piloto, análisis de fiabilidad test-retest y fiabilidad interobservador mediante coeficiente de correlación intraclase (CCI).En el estudio Transversal, análisis de validez de constructo diferenciando grupos de pacientes. Evaluado mediante Kruskall Wallis y coeficiente correlación de Pearson. Comparación con Karnofsky y Barthel. La validez interna de la escala, se calculó mediante análisis correlacional “pairwise” entre las puntuaciones obtenidas por ítem y el total de la escala mediante correlación de Spearman. La validez externa se midió realizando análisis correlacionales pairwise entre puntuaciones en el PPSv2 y puntuaciones en el Karnofsky y Barthel mediante coeficiente de correlación Spearman. Análisis de la practicabilidad del test mediante consenso entre cinco profesionales y la técnica “debriefing” durante la sesión de formación a los profesionales.
dc.formatapplication/pdf
dc.format240 p.
dc.identifierL.962-2013
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/120703
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64064
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectValidació de qüestionaris
dc.subjectInfermeria
dc.subjectCures pal·liatives
dc.subjectPalliative Performance Scale
dc.subjectValidación de cuestionarios
dc.subjectEnfermería
dc.subjectCuidados paliativos
dc.subjectAssessment tools, Nursing
dc.subjectPalliative care
dc.subjectFunctional assessment scale
dc.subjectInfermeria
dc.subject614
dc.titleValidació de l'escala Palliative Performance Scale Versió 2 (PPSv2) per ser utilitzada en pacients pal·liatius
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections