Infraestructura Software de soporte al desarrollo de interfaces de usuario plásticas bajo una visión dicotómica

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-11-30
Authors
Sendín Veloso, MontserratSendín Veloso, Montserrat - ORCID ID
Other authors
Collazos Ordóñez, César A.
Lorés Vidal, Jesús
Universitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
En una societat clarament influenciada per les noves tecnologies, els nous avaneços
en computació mòbil han suposat un canvi trepidant en els hàbits d'interacció amb els
sistemes i d'accions a una informació omnipresent. Qualsevol entorn pot devenir un escenari
potencial per a la realització de tasques interactives, i fins i tot en col·laboració amb altres
usuaris, sense renunciar a la mobilitat. Paral·lelament, les aplicacions tendeixen a oferir un
suport col·laboratiu, ja sigui per motius socials o de productivitat. Avui en dia la ubiqüitat
de la interacció és un fet plausible.
Aquest escenari introdueix la necessitat d'aportar solucions software que incloguin el
factor de diversitat en el context d'ús. Encara que les tècniques desenvolupades fins ara
en la disciplina de la Interacció Persona Ordinador proporcionen una base sòlida, aquest
tipus d'aspectes no han estat coberts de manera plenament satisfactòria. Es requereixen
suports fexibles, exhaustiu i sistemàtics per al disseny i execució d'interfases d'usuari ca-
paces d'adaptar-se a les diverses situacions que poden sorgir durant el procés d'interacció.
Precisament aquesta flexibilitat per suportar variacions de diferent índole en el context
d'ús sense descuidar la usabilitat defineix el concepte de plasticitat de la interface d'usuari.
En l'estudi d'aquesta problemàtica es perfilen dos problemes diferenciats: (a)
l'increment de la complexitat en el disseny d'aquest tipus d'interfases; i (b) una crei-
xent demanda d'adaptació dinàmica i evolutiva. En aquest treball es proposa l'estudi
per separat d'aquests dos reptes, caracteritzats a través de dos sub-conceptes de plasti-
citat denominats respectivament plasticitat explícita i plasticitat implícita. L'enfocament
basat en aquesta divisió, el qual delimita l'espai de solució del problema, rep el nom de
Visió Dicotòmica de Plasticitat", i és el que fonamenta aquest treball.
La visió dicotòmica combina dos motors de natura diferent que s'emmarquen en els
dos costats oposats d'una arquitectura client-servidor. Seguint la mateixa terminologia,
aquests motors s'anomenen respectivament Motor de Plasticitat Explícita, que ofereix su-
port en el disseny i desenvolupament d'interfases d'usuari plàstiques i sensibles al grup,
així com per al manteniment d'un coneixement compartit; i Motor de Plasticitat Implícita,
capaç de detectar l'entorn i reaccionar adequadament davant un conjunt preestablert de
circumstàncies, entre les que s'inclouen les relatives al treball en grup. La incorporació de
les circumstàncies de grup en la caracterització del context d'ús i en el procés de plasticitat
resulta innovadora i obre un camí de solució conjunta per la plasticitat i els problemes
intrínsecs als escenaris col·laboratius.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections