Identity, language, school, and social cohesion in a multicultural context: young romanians in the compulsory secondary education of Catalonia

dc.contributorLapresta Rey, Cecilio
dc.contributorHuguet, Àngel
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
dc.creatorPoalelungi, Carmen-Valentina
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:10Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:10Z
dc.date.issued2016-04-22
dc.descriptionConsiderant la constatada importància de mantenir els trets culturals i lingüístics d’origen de cara a una millor integració social, aquesta recerca ha tingut com a objectiu analitzar els processos d’autoidentificació de 131 joves estudiants romanesos a Catalunya, considerant si assisteixen o no al Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romanesa. Com a tendència general, els resultats mostren que els participants s’identifiquen amb el grup romanès, català i espanyol, si bé d’una manera asimètrica. De totes les variables analitzades, les més influents en les autoidentificacions són les actituds lingüístiques, l'ús de les llengües i la intensitat de la identificació dels pares. A més a més, les autoidentificacions tenen un paper diferent a l’hora d’explicar les condicions d’adaptació a Catalunya. Per últim, també es troben clares diferències en funció de l’assistència o no al Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romanesa. Els i les joves que hi han assistit tendeixen a manifestar més obertura cap al multiculturalisme i, tot i mantenint la identificació amb el grup romanès, la seva identificació amb el grup català sembla tenir un paper més central en el procés d'integració i adaptació. Les seves implicacions de cara a la construcció d’una societat cohesionada són discutides.
dc.descriptionTeniendo en cuenta la constatada importancia de mantener los rasgos culturales y lingüísticos de origen de cara a una satisfactoria integración social, los objetivos de esta investigación han sido analizar los procesos de autoidentificación de 131 jóvenes rumanos escolarizados en Cataluña, considerando su asistencia o no al Programa de Lengua Cultura y Civilización Rumana. Como tendencia general, los resultados muestran que los participantes se autoidentifican con el grupo rumano, catalán y español, si bien de manera asimétrica. De todas las variables investigadas, las más influyentes sobre las autoidentificaciones son las actitudes lingüísticas, el uso de las lenguas y la intensidad de la identificación de los padres. Además, cada autoidentificación posee un diferente papel a la hora de explicar las condiciones de adaptación en Cataluña. Por último, también se encuentran claras diferencias en función de la asistencia o no al Programa de Lengua, Cultura y Civilización Rumana. Los y las jóvenes que han asistido tienden a manifestar una mayor apertura hacia el multiculturalismo y, aun manteniendo la identificación con el grupo rumano, su identificación con el grupo catalán parece tener un papel más central en el proceso de integración y adaptación. Las implicaciones de cara a la construcción de una sociedad cohesionada son discutidas.
dc.descriptionGiven the proven importance of maintaining the heritage cultural and linguistic traits for a satisfactory social integration, this investigation aimed to analyse self-identification related processes of 131 young Romanian students in Catalonia, also exploring the role of attendance at optional Romanian Language, Culture and Civilization courses. Overall, the results indicated that participants identify with all three groups – Romanian, Catalan, and Spanish, although asymmetrically. The three self-identifications were differently influenced by the variables investigated, the most influential factors being language attitudes, language use, and parental strength of identification. Further, each self-identification played a distinct role in explaining the variables associated with adapting in Catalonia. Additionally, finds varied by attendance at Romanian Language, Culture and Civilization courses. Students who attended these clases appeared to manifest greater openness towards multiculturalism and, while they maintained the Romanian identification, their Catalan self-identification seemed to have a more central role in the process of integration and adaptation. The implications for the construction of a cohesive society are discussed.
dc.formatapplication/pdf
dc.format495 p.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/378022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64265
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectIdentitat
dc.subjectEstudiants romanesos a Catalunya (Espanya)
dc.subjectPrograma de llengua, cultura i civilització d'origen
dc.subjectIdentidad
dc.subjectEstudiantes rumanos en Cataluña (España)
dc.subjectPrograma de lengua, cultura y civilización de origen
dc.subjectIdentity
dc.subjectRomanian students in Catalonia (Spain)
dc.subjectOptional courses of heritage language, culture and civilization
dc.subjectPsicologia social
dc.subject159.9
dc.subject31
dc.titleIdentity, language, school, and social cohesion in a multicultural context: young romanians in the compulsory secondary education of Catalonia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Collections