Promoción y análisis de procesos creativos y colaborativos mediados por tecnología: un estudio de caso en el marco de una actividad de escritura

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-02-03T13:01:21Z , 2023-02-03T13:01:21Z , 2022-11-29
Authors
Font Piqué, NoemíFont Piqué, Noemí - ORCID ID
Other authors
false
Pifarré Turmo, ManoliPifarré Turmo, Manoli - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
El propòsit d’aquesta tesi doctoral és l’anàlisi de la creativitat i l’aprenentatge col·laboratiu en l’alumnat d’educació secundària participant en un projecte tecnopedagògic d’escriptura col·laborativa i creativa. Els objectius específics del present treball són quatre: 1) definir, dissenyar i implementar un model tecnopedagògic per a promoure l'escriptura creativa i col·laborativa a les aules de secundària; 2) dissenyar, validar i implementar una eina per avaluar la presència de creativitat en textos narratius . L'objectiu de l'eina és analitzar la presència de les variables principals que la literatura educativa defineix com a components de la creativitat en textos narratius: fluïdesa, flexibilitat, elaboració i originalitat; 3) estudiar la percepció de l'alumnat sobre els processos creatius i d'aprenentatge col·laboratiu experimentats durant la creació dels textos narratius i 4) explorar si les funcions de l'eina Google Docs permeten analitzar les interaccions dels alumnes i determinar les dimensions de l'aprenentatge col·laboratiu. Els resultats de la tesi permeten extreure cinc conclusions: 1) la proposta didàctica s'ha implementat amb èxit a les aules reals de secundària; 2) aquesta investigació ha permès dissenyar i validar l'eina d'avaluació T_CREANT com a eina capaç d'analitzar les diferents dimensions de la creativitat; 3) els resultats obtinguts en analitzar els textos narratius escrits de manera col·laborativa permeten afirmar que aquests textos presenten elements de les quatre dimensions de la creativitat: flexibilitat, fluïdesa, elaboració i originalitat; 4) l'alumnat ha après a treballar col·laborativament; i 5) les ajudes ofertes al Projecte Tecnopedagògic Escriure un relat han impactat positivament en el desenvolupament dels elements propis d'un text narratiu i els processos creatius. Aquesta tesi ha aconseguit les sis contribucions educatives següents: 1) dissenyar una proposta didàctica; 2) crear una eina per avaluar i millorar processos d'ensenyament-aprenentatge en la literatura narrativa; 3) implementar un projecte d'escriptura creativa a les aules de secundària; 4) contribuir a la divulgació d'autors literaris; 5) obrir el camí per a futures investigacions i col·laboracions amb el professorat de llengua i 6) l'eina T_CREANT cobreix un dels buits detectats en la investigació educativa, ja que no hi ha una eina capaç d'analitzar totes les dimensions de la creativitat en textos narratius, i tots els elements principals que ha d'incloure un text narratiu (argument, sentiments, personatges, època, temps, lloc).
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections