Aprender a aprender juntos con tecnología interactiva en la educación secundaria: Estudio de la emergencia de procesos de liderazgo distribuido

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-01-27T09:10:24Z , 2023-01-27T09:10:24Z , 2022-11-23
Authors
Martí Ros, Laura
Other authors
false
Pifarré Turmo, ManoliPifarré Turmo, Manoli - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Aquesta investigació se centra en estudiar com l'alumnat de secundària desenvolupa estratègies per aprendre a aprendre junts en la resolució de problemes complexos de l'àrea de ciències, després de participar en una intervenció educativa intervinguda per la plataforma tecnològica d'aprenentatge col·laboratiu Metafora. Aquesta tecnologia integra varies ajudes per promoure aspectes clau per aprendre a aprendre amb les altres persones i per donar suport a la co-indagació científica. La tecnologia, per una banda, proporciona un espai multiusuari, interactiu i sincrònic que facilita la planificació i la reflexió dels processos de treball col·laboratiu. D’altra banda, la tecnologia ofereix un conjunt d’ajudes en forma d’icones visuals que ajuden a l’organització dels processos d’indagació científica per resoldre un repte científic i que afavoreixen la generació d’un espai dialògic i reflexiu per a l’aprenentatge col·laboratiu. La tesi dissenya una metodologia de recerca d'estudi de cas en profunditat, utilitza mètodes mixtes de recollida i anàlisi de dades per estudiar l'impacte que té en l'aprenentatge i el desenvolupament de les estratègies d'’aprendre a aprendre junts’ (Learning to Learn Together -L2L2-) en la intervenció educativa dissenyada. A més a més, la tesi estudia amb profunditat una de les estratègies d'aprendre a aprendre junts, el lideratge distribuït. Els resultats obtinguts mostren que la intervenció educativa mitjançant la plataforma Metafora facilita, en primer lloc, l'aprenentatge de coneixement científic i el desenvolupament d’habilitats d'indagació científica. En segon lloc, l’alumnat és capaç de caracteritzar, organitzar i relacionar aspectes clau vinculats a quatre estratègies d'aprendre a aprendre amb altres persones: el lideratge distribuït, el compromís mutu, l’avaluació per parells i la reflexió grupal. En tercer lloc, la intervenció educativa mitjançant la plataforma Metafora ha promogut l'emergència de diversos processos de lideratge distribuït, entre ells: entreteixir les relacions entre els membres del grup, proposar idees perquè avanci el treball de grup, sintetitzar el pensament del grup, organitzar les diferents accions i moviments per resoldre el repte del grup i reconeixement de totes les idees. Finalment, aquesta tesi pretén contribuir a l'ús dialògic de la tecnologia interactiva com a eina que pot ajudar a construir un espai dialògic tangible i manipulable per tots els membres del grup i que pot generar noves oportunitats, per a què un grup d'alumnes i professors comparteixin, explorin, expliquin, construeixin i transformin les idees per resoldre un repte comú.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections