Strategies for harnessing the maximum cold potential of a hybrid system for radiative cooling and solar collection

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-01-27T12:56:52Z , 2022-11-25 , 2023-11-25T01:00:00Z
Authors
Vilà Miró, RogerVilà Miró, Roger - ORCID ID
Other authors
false
Castell, AlbertCastell, Albert - ORCID ID
Medrano Martorell, MarcMedrano Martorell, Marc - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
La transformació i l’ús d’energies és essencial per al funcionament de les societats contemporànies. Però aquest ús va lligat, des de la Revolució Industrial, a emissions de gasos d’efecte hivernacle que han modificat el comportament del clima a nivell mundial; situació que s’ha conegut com a canvi climàtic. El nostre repte és el de construir societats capaces d’adaptar-se a aquests canvis a la vegada que en pal·lien els efectes o, si més no, no els empitjoren. Una de les estratègies d’adaptació passa per substituir les fonts d’energia, que encara avui són no-renovables, per fonts d’energia netes i renovables. La tecnologia de refrigeració radiant, o radiative cooling, es presenta com una alternativa renovable per a la producció de fred per a la climatització d’espais. A més a més, investigacions prèvies han demostrat que, mitjançant un sol dispositiu, es pot produir fred i calor, en moments del dia diferents, aprofitant els fenòmens de refrigeració radiant i captació solar. Malgrat tot, la potència de producció de fred és considerablement baixa en comparació amb, per exemple, la producció de calor. L’objectiu perseguit en aquesta tesi és el d’identificar estratègies que maximitzin el potencial de les tecnologies combinades de refrigeració radiant i captació solar. Al llarg de la tesi s’estudien tres estratègies consistents en: (1) la utilització de cobertes convectives que redueixin les pèrdues paràsites de convecció; (2) l’aprofitament del fred produït per refrigeració radiant per tal de millorar el rendiment de sistemes energètics convencionals, reduint el consum d’electricitat; i (3) la identificació de les regions europees on el potencial de producció de fred i calor és màxim.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections