Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Labata Lezaun, Noé et al., 2022
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Labata Lezaun, Noé et al., 2022