Mesura de la conductivitat elèctrica aparent del sòl

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Martínez Casasnovas, José AntonioMartínez Casasnovas, José Antonio - ORCID ID
Escolà i Agustí, AlexandreEscolà i Agustí, Alexandre - ORCID ID
Román, CarlaRomán, Carla - ORCID ID
Other authors
Impact
Export
Share
cc-by-nc-sa (c) José Antonio Martínez Casasnovas et al., 2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
La conductivitat elèctrica (CE) és la mesura de la capacitat d'un material per deixar passar el corrent elèctric a través seu. La seva unitat de mesura és S/m (siemens per metre), el siemens és la unitat del Sistema Internacional d'Unitats per a la mesura de la conductància elèctrica. En aquest cas, el material que actua com a conductor és el terra i la CE en mesura la capacitat per conduir el corrent elèctric gràcies a la interacció de diferents propietats. Les mesures estàndard de la CE es fan en extractes aquosos de mostres de sòl (p.e., en extracte de pasta saturada, o en extracte aquós 1:5). A causa del temps, la mà d'obra i el cost d'obtenir extractes de la solució del sòl, en les darreres dècades, s'han desenvolupat tècniques per a la mesura de la CE del sòl “en brut”, cosa que es coneix com a conductivitat elèctrica aparent del sòl (CEa). Així, la CEa mesura la conductància no només a través de la solució del sòl, sinó també a través de les partícules sòlides del sòl i mitjançant els cations intercanviables que existeixen a la interfície sòlid-líquid dels minerals argilosos (Corwin i Lesch, 2003). Per tant, la conductància elèctrica en sòls suficientment humits es deu, principalment, a les sals contingudes a la solució del sòl que ocupen els porus més grans; en conseqüència, el mesurament de la CEa està estretament relacionat amb la salinitat del sòl. No obstant això, també hi ha una contribució de la fase sòlida, principalment a través dels cations intercanviables associats a les argiles (component textural del sòl) i, a més, a través de les partícules del sòl en contacte directe i continu entre si.
Citation
DOI
Journal or Serie