Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos (Doble Grau)

Permanent URI for this collection

Treballs finals del doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i en Estudis Anglesos de la Facultat de Lletres [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Open Access
  La desmitificació de la figura del parlant nadiu com a eina per gestionar l’ansietat i promocionar l’autoconfiança entre el futur professorat d’anglès
  (2023-06) Marro García, Paula
  Molts estudis han demostrat que les pràctiques discriminatòries originades per la idealització del parlant nadiu en l’ensenyament han contribuït a infravalorar els NNESTs. Això ha provocat un sentiment de falta d’autoconfiança, inseguretat i ansietat. No obstant això, pocs estudis han analitzat aquestes actituds en detall. L’objectiu d’aquest treball és investigar les opinions dels futurs professors d’anglès no nadius sobre ells mateixos, així com les seves inseguretats, l’ansietat i el grau d’autoconfiança que experimenten. Per fer-ho, es va implementar un taller de dues hores amb alumnes del Màster de Formació del Professorat de Secundària en l’especialitat d’anglès i els alumnes van respondre un qüestionari just abans i després del taller. Els resultats mostren que, encara que els participants ja coneixien el terme d’ELF i es mostraven en descord amb la idealització del parlant nadiu, encara s’aprecien algunes inseguretats. El taller els va ajudar a legitimar-se com a parlants vàlids d’anglès i acceptar el terme d’ELF per trencar amb les actituds limitadores. No obstant això, el taller no va aconseguir canviar les percepcions personals, potser degut a la seva curta durada. En general, aquest estudi demostra la importància de promoure la consciència sobre ELF en la formació del professorat per tal d’empoderar els professors no nadius.
 • Item
  Open Access
  L'evolució de la traducció de l'argot drag en els subtítols espanyols de Rupaul's Drag Race
  (2022) Oller Figueres, Laura
  La cultura drag es caracteritza per l'exageració i el qüestionament dels rols de gènere i de l'heteronormativitat. Aquesta essència reivindicativa i juganera de la cultura drag es reflecteix en el seu llenguatge. Cal destacar que l'argot drag suposa un tret distintiu que forma part de la (re)construcció de la seva identitat com a comunitat. No obstant això, l'argot drag suposa un repte pels estudis de traducció de resultes de la seva naturalesa col·loquial i no estàndard. El reality show Rupaul's Drag Race ha esdevingut un dels grans aparadors de l'argot drag a nivell internacional entre el públic general. La majoria de les investigacions sobre la traducció de l'argot a Rupaul's Drag Race han mostrat dificultats a l'hora de mantenir l'argot drag en els subtítols espanyols. Aquest estudi examina l'evolució de la traducció de l'argot drag al reality show nord-americà Rupaul's Drag Race (2009-). Aquest treball contribueix a les línies d'estudi presents amb l'anàlisi de l'evolució de l'argot, per tal de comprovar si la traducció de l'argot esdevé més precisa i si s'ha creat un argot propi a l'espanyol. El projecte combina l'anàlisi qualitatiu i quantitatiu per examinar els segments seleccionats en relació amb la seva funcionalitat.
 • Item
  Open Access
  Apremdiendo a hablar aliebn: una propuesta de traducción de everyone’s a aliebn when ur a aliebn too
  (2022) Moset Estruch, Laura
  La novel·la gràfica everyone’s a aliebn when ur a aliebn too de Jonny Sun no destaca solament pel seu tendre però complex missatge, altres components com l'estil artístic, el tipus de llenguatge usat i el seu humor, són també peces importants que componen la identitat d'aquesta novel·la. Aquests elements, al seu torn, contribueixen al fet que la novel·la destaqui com a text interessant per a ser traduït. Per a traduir aquesta novel·la, discernir com s'apliquen cadascun dels components esmentats i comprendre la seva funció dins del text és gairebé tan important com entendre el contingut. Aquest treball de fi de grau pretén contribuir amb una proposta de traducció d'everyone’s a aliebn when ur a aliebn too al castellà. Cal destacar que aquesta traducció és innovadora, ja que aquesta novel·la gràfica encara no s'ha traduït a aquesta llengua. A més, aquesta tesi descompon el llenguatge aliebn de la novel·la i el seu ús del simbolisme sonor per a així poder recrear-lo i mantenir les seves principals funcions en la versió en castellà. Així mateix, l'humor, construït i empleat majoritàriament a través del llenguatge i part essencial del llenguatge aliebn, s'analitza i classifica per a poder ser adaptat en la traducció.
 • Item
  Open Access
  Identitats de gènere transgressores i la seva ‘esdevinença’ en la sèrie de Netflix Sex Education: un enfocament sociolingüístic crític
  (2022-06) Goixart Serra, Sílvia
  El terme 'identitat' dins de la cultura juvenil ha estat abordat des de múltiples angles dins de la disciplina de les Llengües Aplicades. Aquest treball se centra en un dels factors que influeixen en la identitat: el gènere, més concretament, el sexe, a la sèrie Sex Education de Netflix. Els objectius són determinar si cinc identitats projectades clau, basades en el sexe/gènere, evolucionen al llarg de les tres temporades de la sèrie i, si és així, de quina manera i per què, i estudiar com aquestes identitats de gènere projectades es materialitzen en el llenguatge discursiu. Les dades s'han extret la primera i tercera temporada de la sèrie i s'han classificat d'acord les classificacions de masculinitat i feminitat proporcionades per Helgeson (1994) i Kimmel (2009), tenint en compte també, els termes usats per parlar d'ells ('individual terms of address') que impliquen gènere. Els resultats revelen que la majoria de les identitats del personatge evolucionen en identitats que continuen perpetuant estereotips de gènere amb l'objectiu de vendre més dins de la cultura del consum.
 • Item
  Open Access
  Usos y percepciones sobre los anglicismos en League of Legends y el mundo del juego en línea: corporaciones y usuarios
  (2022) Baró Miró, Marta
  Les plataformes de joc en línia són una àrea en creixement en termes de popularitat i impacte social a tot el món. Està comprovat que l'anglès actua com a Lingua Franca en gairebé tots els entorns socials, i les comunitats de jocs en línia també l'han adoptat com a tal, a causa de la seva internacionalització. Aquest estudi pretén respondre, a través d'un enfocament sociolingüístic etnogràfic crític, la qüestió de l'ús dels anglicismes en el context del joc en línia. Més concretament, busca examinar fins a quin grau apareixen fenòmens lèxics de llengües en contacte en una de les comunitats més grans de joc en línia basada en anglès, així com entendre per què s'empren anglicismes en el context del joc en línia espanyol, que es presenta dins d'un marc hispanoparlant, quan n'existeixen equivalents en la llengua espanyola. Finalment, també pretén investigar les percepcions dels membres de la comunitat de League of Legends sobre la incorporació dels anglicismes en el repertori de la comunitat espanyola del joc en línia. Per a respondre a les preguntes de recerca, es van examinar tres plataformes diferents relacionades amb League of Legends, a partir de les quals es van identificar els calcs i préstecs i, posteriorment, es van classificar sistemàticament segons el sistema postulat per Backus & Dorleijn (2009, citat en Dux 2017). Les plataformes escollides van ser les webs de Riot Games, l'Asociación Española de Videojuegos, i la Liga de Videojuegos Profesional. A més, es va realitzar una enquesta a 30 jugadors de League of Legends per tal de conèixer les seves percepcions sobre l'ús de l'anglès en les plataformes de joc en línia. Els resultats han mostrat que les publicacions oficials no presenten un gran nombre d'anglicismes, mentre que els jugadors els utilitzen freqüentment, i que aquests disposen d'una elevada capacitat de reflexió metalingüística per tal d'avaluar els rols de l'anglès i les seves pròpies pràctiques diàries. Aquest projecte pretén presentar una possible explicació del per què de les eleccions i usos lingüístics esmentats en la comunitat de jugadors en línia de parla hispana, així com proporcionar un nou (i transferible) enfocament de la comunitat de jugadors en línia com a espai de recerca per a la lingüística aplicada, en particular la sociolingüística i la lingüística de contacte que explica l'anglesització.