Anàlisi de paràmetres vegetatius en plantacions intensives d’ametllers mitjançant diferents tècniques de teledetecció

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Casañas Bosch, Eva
Other authors
Martínez Casasnovas, José AntonioMartínez Casasnovas, José Antonio - ORCID ID
Llorens Calveras, JordiLlorens Calveras, Jordi - ORCID ID
Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Des dels inicis de L’agricultura de precisió, aquesta ha tingut més expansió en els cultius extensius, però no tant en fruiters. Així, un dels temes de recerca actual és si és possible obtenir paràmetres estructurals i geomètrics de la vegetació d'una plantació a partir de les imatges multiespectrals. La tecnologia més avançada per a poder obtenir aquests paràmetres és el LiDAR. L'escaneig LiDAR permet obtenir precisió dels paràmetres estructurals i geomètrics de qualsevol cultiu. Entre els principals inconvenients d'aquesta tecnologia és l'elevat cost d'execució i la quantitat de temps que requereix la seva aplicació. En aquest Treball Final de Grau s'ha volgut investigar la correlació dels paràmetres estructurals i geomètrics obtinguts amb el LiDAR amb els índex derivats d’imatges multiespectrals. Els paràmetres calculats, han estat l’amplada màxima, l’alçada, la secció i la porositat en ametllers superintensius. Per a fer-ho, s'han obtingut els paràmetres LiDAR d'un escaneig realitzat a una parcel·la d'ametllers situada en Raimat (Lleida), i s’ha realitzat un vol dron amb una càmera multiespectral, per a poder obtenir les imatges aèries en el mateix període de temps que l'escaneig LiDAR. També s’han obtingut les imatges multiespectrals de les plataformes dels satèl·lits Sentinel-2 i Planet Scope. Els resultats de les comparacions van mostrar que les correlacions entre paràmetres i índexs de vegetació van tenir correlacions màximes del 0,72. Això fa, que de moment, encara segueixi sent necessari realitzar escanejos LiDAR per a poder extreure els paràmetres amb exactitud. També s'ha observat, que és necessària la resolució del dron per a obtenir aquest resultat. Aquest resultat elevat s'ha obtingut mitjançant la normalització dels paràmetres, segons els rang de valors obtinguts, i s'ha obtingut gràcies a realitzar una classificació de la vegetació d’estudi. Finalment, a partir de l’índex de vegetació NDVI calculat a partir de la imatge multiespectral adquirida amb el dron, s’ha dissenyat i pressupostat un servei professional d’aquesta tasca, el qual consisteix en caracteritzar el vigor i estimar l’amplada de la fila de vegetació, la secció i calcular la porositat, ja que aquests són els paràmetres que millor correlació han obtingut en l’estudi.
Citation
DOI
Journal or Serie