L’Agricultura de Precisió és una estratègia de maneig que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a recolzar decisions de maneig d’acord amb la variabilitat estimada per tal de millorar l’eficiència d’ús dels recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola (www.ispag.org/about/definition). L’objectiu d’aquest repositori és posar materials divulgatius relacionats amb l’AP a disposició dels agricultors/es i personal tècnic a fi de facilitar la transició cap a l’Agricultura de Precisió a Catalunya. [Més informació].

Enviaments recents

 • Posicionament i navegació: sistemes satel·litaris de navegació global 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  Tal com s’ha dit en altres documents d’aquest repositori, en Agricultura de Precisió (AP) és important saber on som. Les dades de posició es poden fer servir amb diverses finalitats (Figura 1). Bàsicament, saber on som ens ...
 • Rendibilitat de l’Agricultura de Precisió 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  En agricultura convencional, les actuacions uniformes al camp i l’aplicació de recursos amb dosis úniques comporten costos uniformes per unitat de superfície tant de la maquinària com dels productes emprats. Des del moment ...
 • Tècniques i tecnologies utilitzades en Agricultura de Precisió 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  Donat que l’Agricultura de Precisió (AP) és una estratègia molt àmplia i transversal, les tècniques i tecnologies que hi participen són moltes i diverses. L’AP té fama d’utilitzar molt tecnologia digital i això la fa massa ...
 • Metodologies de l’Agricultura de Precisió 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  Les diferents operacions de maneig basades en l’Agricultura de Precisió (AP) es poden dur a terme seguint tres metodologies diferents: a) Agricultura de Precisió basada en mapes b) Agricultura de Precisió en temps real c) ...
 • El cicle de l’Agricultura de Precisió 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  El cicle de l'Agricultura de Precisió (AP) contempla 4 etapes. El cicle comença amb l'Adquisició de dades del cultiu i del seu medi. Per a fer-ho es fan servir sensors, observacions visuals i mostrejos convencionals que ...
 • Conceptes bàsics de l’Agricultura de Precisió 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  Segons la Societat Internacional d’Agricultura de Precisió (ISPA, www.ispag.org), l’Agricultura de Precisió és una estratègia de gestió que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina ...
 • Protecció de cultius: Aplicacions en base a mapes 

  Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
  Els mapes de prescripció de productes fitosanitaris (PF) basats en el vigor o desenvolupament del dosser foliar dels cultius estan començant a utilitzar-se per a l'aplicació de PF en cultius arboris. La variabilitat dins ...
 • Casos d’aplicació de la mesura de CEa en Cultius Arboris (II): Sectorització de reg 

  Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  La conductivitat elèctrica aparent (CEa) del sòl és una mesura ràpida i es pot adquirir en multitud de punts dins d'una parcel·la amb una alta resolució espacial. A partir d'aquí, mitjançant interpolació, es poden generar ...
 • Casos d’aplicació de la mesura de CEa en Cultius Arboris (I): Vigor 

  Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  La conductivitat elèctrica aparent (CEa) del sòl és una mesura ràpida i es pot adquirir en multitud de punts dins d'una parcel·la amb una alta resolució espacial. A partir d'aquí, mitjançant interpolació, es poden generar ...
 • Casos d’aplicació de la mesura de CEa en Cultius Extensius 

  Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  La conductivitat elèctrica aparent (CEa) del sòl és una mesura ràpida i es pot adquirir en multitud de punts dins d'una parcel·la amb una alta resolució espacial. A partir d'aquí, mitjançant interpolació, es poden generar ...
 • Polvorització variable amb PWM 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  PWM és l’acrònim anglès per a referir-se a Pulse Width Modulation o modulació de l’amplada de pols, en català. Aquesta tècnica permet modificar el comportament de sistemes analògics a partir d’un senyal digital binari ...
 • Aplicació variable de recursos 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  Una vegada s’arriba a la conclusió que la variabilitat d’una parcel·la justifica agronòmicament i econòmica l’aplicació variable d’un determinat recurs, és el moment d’aplicar-lo al camp. Si el patró espacial de la ...
 • Generació d'un mapa de prescripció de fitosanitaris 

  Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
  Un mapa de prescripció de productes fitosanitaris (PF) es genera a partir d’informació relacionada amb el vigor del cultiu. La manera de caracteritzar el cultiu por ser mitjançant sensors propers o remots. En aquesta ocasió, ...
 • Mapes de prescripció de productes fitosanitaris en cultius arboris 

  Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
  Un mapa de prescripció és un mapa d'una parcel·la en el que es delimiten zones diferents en les que s'hi realitzarà un maneig específic adaptat a les característiques del cultiu a cada zona. El resultat serà, per tant, una ...
 • Històric d’ortofotos per a entendre la variabilitat actual 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  Una font d’informació molt interessant per a entendre la variabilitat dels camps són les sèries històriques d’ortofotos. Observant les imatges d’anys passats es poden detectar quins canvis hi ha hagut en la parcel·lació, ...
 • Transformació de coordendades 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  En la georeferenciació de les dades, el seu tractament, la generació de mapes de prescripció i en les actuacions a camp és molt important utilitzar correctament les coordenades. En el document de Conceptes Bàsics Posicionament ...
 • Mètodes de mostreig per a l’estimació de la collita en fructicultura (Tutorial) 

  Arnó Satorra, Jaume; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  Mètodes de mostreig per a l’estimació de la collita en fructicultura Mida de la mostra, precisió del mostreig i Coeficient d’Error La mida de la mostra influeix l’exactitud i la precisió de les estimacions. Cas que els ...
 • Mètodes de mostreig per a l’estimació de la collita en fructicultura 

  Arnó Satorra, Jaume; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  El comptatge de fruits (o càrrega de fruita) és el paràmetre normalment utilitzat a l’hora d’estimar la collita potencial de fruita a nivell de parcel·la, resultant finalment una estimació de pes o productivitat (kg/ha) ...
 • Tecnologia LiDAR en Agricultura de Precisió 

  Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
  Una de les tecnologies que més ha avançat en els darrers anys és la que es basa en el principi de funcionament LiDAR, una sigla anglesa per a LIght Detection And Ranging o, en català, detecció i mesura de distàncies amb ...
 • Càlcul de l'NDVI amb Sentinel-2 i QGIS 

  Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
  L’índex de vegetació de diferència normalitzada o NDVI (de les sigles en anglès Normalized Difference Vegetation Index) serveix, principalment, per a caracteritzar creixement i vigor de la vegetació.

Mostra'n més