Now showing items 1-20 of 45

  • Ag Leader OptRx 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   OptRx és un sensor radiomètric actualment comercialitzat per la marca Ag Leader. El sensor OptRx és un sensor de tipus actiu (emet la seva pròpia font de llum) que mesura la intensitat de llum vermella, infraroja i Red ...
  • Aplicació variable de recursos 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Una vegada s’arriba a la conclusió que la variabilitat d’una parcel·la justifica agronòmicament i econòmica l’aplicació variable d’un determinat recurs, és el moment d’aplicar-lo al camp. Si el patró espacial de la ...
  • Cartografia quasi 3D de la Conductivitat Elèctrica Aparent 

   Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Si bé, com s'ha vist, s'han fet grans avenços en l'adquisició de dades en continu d'algunes propietats dels sòls com la conductivitat elèctrica aparent (CEa) i la seva relació posterior amb altres propietats dels sòls ...
  • Casos d’aplicació de la mesura de CEa en Cultius Arboris (I): Vigor 

   Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   La conductivitat elèctrica aparent (CEa) del sòl és una mesura ràpida i es pot adquirir en multitud de punts dins d'una parcel·la amb una alta resolució espacial. A partir d'aquí, mitjançant interpolació, es poden generar ...
  • Casos d’aplicació de la mesura de CEa en Cultius Arboris (II): Sectorització de reg 

   Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   La conductivitat elèctrica aparent (CEa) del sòl és una mesura ràpida i es pot adquirir en multitud de punts dins d'una parcel·la amb una alta resolució espacial. A partir d'aquí, mitjançant interpolació, es poden generar ...
  • Casos d’aplicació de la mesura de CEa en Cultius Extensius 

   Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   La conductivitat elèctrica aparent (CEa) del sòl és una mesura ràpida i es pot adquirir en multitud de punts dins d'una parcel·la amb una alta resolució espacial. A partir d'aquí, mitjançant interpolació, es poden generar ...
  • Càlcul de l'NDVI amb Sentinel-2 i QGIS 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   L’índex de vegetació de diferència normalitzada o NDVI (de les sigles en anglès Normalized Difference Vegetation Index) serveix, principalment, per a caracteritzar creixement i vigor de la vegetació.
  • El cicle de l’Agricultura de Precisió 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   El cicle de l'Agricultura de Precisió (AP) contempla 4 etapes. El cicle comença amb l'Adquisició de dades del cultiu i del seu medi. Per a fer-ho es fan servir sensors, observacions visuals i mostrejos convencionals que ...
  • Com utilitzar un SIG 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o, en anglès, els Geographic Information Systems (GIS) són programes informàtics dissenyats per a visualitzar, editar i processar dades espacials. En aquest tutorial es mostren ...
  • Conceptes bàsics de l’Agricultura de Precisió 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Segons la Societat Internacional d’Agricultura de Precisió (ISPA, www.ispag.org), l’Agricultura de Precisió és una estratègia de gestió que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina ...
  • Descàrrega de models digitals del terreny 

   Llorens Calveras, Jordi; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Els models digitals del terreny (MDT) són una representació digital del terreny i les seves característiques, el model més habitual és el model digital d’elevacions (MDE) on a part de les coordenades de cada cel.la es ...
  • Descàrrega d’Imatges de la missió Sentinel-2 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   Sentinel-2 (https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2) és una de les missions del programa Copernicus. Copernicus (www.copernicus.eu) és un programa d’observació de la Terra de la Unió Europea ...
  • Generació d'un mapa de prescripció de fitosanitaris 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   Un mapa de prescripció de productes fitosanitaris (PF) es genera a partir d’informació relacionada amb el vigor del cultiu. La manera de caracteritzar el cultiu por ser mitjançant sensors propers o remots. En aquesta ocasió, ...
  • Generació de núvols de punts 3D i extracció d’informació 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Una vegada adquirides les dades amb un escàner làser o bé amb càmeres RGB-D o simplement amb càmeres RGB, cal generar els núvols de punts que recrearan l’escena escanejada en 3D. Els processos utilitzats dependran de la ...
  • Històric d’ortofotos per a entendre la variabilitat actual 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   Una font d’informació molt interessant per a entendre la variabilitat dels camps són les sèries històriques d’ortofotos. Observant les imatges d’anys passats es poden detectar quins canvis hi ha hagut en la parcel·lació, ...
  • Holland Scientific Crop Circle ACS-435 

   Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   El Crop Circle ACS-435 és un sensor radiomètric comercialitzat per la marca Holland Scientific. El sensor Crop Circle és un sensor de tipus actiu (emet la seva pròpia font de llum) que mesura la intensitat de llum vermella, ...
  • Importació de dades en un arxiu Excel a QGIS 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   Quan estem treballant en a una parcel·la podem anotar observacions localitzant el punt on ens trobem amb el telèfon mòbil, i després voler representar-les en un mapa. En aquest tutorial us mostrem com passar les dades ...
  • Els Índexs de Vegetació 

   Román, Carla; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
   Els índex de vegetació (IV) són ràtios calculats amb la reflectància espectral de la vegetació en diferents bandes de l’espectre electromagnètic mesurades per un sensor (Figura 1). Es fan servir com indicadors de la presència ...
  • Kinect for Windows V2 

   Rosell Polo, Joan Ramon; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   El sensor Microsoft Kinect for Windows V2 (K4W2) és probablement el model més popular i representatiu de les càmeres RGB de profunditat i baix cost (anomenades càmeres RGB-D o càmeres de profunditat –depth cameras en anglès) ...
  • LiDAR Hokuyo URG-04LX 

   Rosell Polo, Joan Ramon; Escolà i Agustí, Alexandre; Román, Carla (2022)
   El sensor Hokuyo URG-04LX és un escàner làser d’ús general. El URG-04LX es un sensor òptic del tipus LiDAR, el funcionament del qual es similar al RADAR (Radio Detection and Ranging) però utilitzant llum làser en lloc ...