Show simple item record

dc.contributorEspart Herrero, Anna
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorCoria Miranda, Maria
dc.date.accessioned2022-07-28T09:31:38Z
dc.date.available2022-07-28T09:31:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/83681
dc.description.abstractIntroducció: El càncer de còlon i recte apareix quan hi ha un creixement descontrolat i anormal de les cèl·lules que el formen. Entre un 5% i un 10% dels casos es deuen a mutacions genètiques hereditàries. La seva incidència està augmentant al nostre entorn, i s’ha establert la prevenció primària com una estratègia eficaç per disminuir els principals factors de risc modificables que afavoreixen la seva aparició. En l’actualitat, a la unitat de consell genètic de Lleida no s’aprofundeix en la prevenció primària de la població amb predisposició genètica a patir aquesta malaltia, i tampoc existeix cap Programa d’Educació per a la Salut dirigit a aquesta població. En conseqüència, en el present treball es proposa el programa “Predisposats a millorar la nostra salut”, impartit per l’equip d’infermeria a la unitat de consell genètic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Objectius: Dissenyar un Programa d’Educació per a la Salut que permeti incrementar el conjunt de coneixements en relació als estils de vida que poden augmentar el risc de patir CCR en la població amb una predisposició genètica a patir-ne. Metodologia: Es planteja el disseny d’un Programa d’Educació Sanitària dirigit a la població amb predisposició genètica a patir càncer de còlon i recte a partir del model d’intervenció en 8 etapes. Aquest inclou, entre d’altres, una cerca bibliogràfica sobre els factors i estils de vida que predisposen a la malaltia en la població diana, i una avaluació de resultats mitjançant diversos qüestionaris i activitats que pretenen comprovar si els objectius s’han complert. Conclusions: Mitjançant la realització del programa “Predisposats a millorar la nostra salut” en la població amb predisposició genètica a patir càncer de còlon i recte de Lleida, s’espera incrementar elsconeixements relacionats amb la prevenció primària d’aquesta població, per tal de disminuir el seu risca patir aquesta malaltia.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction: Colorectal cancer appears when there is an uncontrolled and abnormal growth of the cells that form it. Between 5% and 10% of cases are due to inherited genetic mutations. Its incidence is increasing all around us, and primary prevention has been established as an effective strategy to reduce the main modifiable risk factors that favor its appearance. Currently, the genetic counseling unit of Lleida does not delve into primary prevention for the population with a genetic predisposition to colorectal cancer, nor is there any Health Education Program for this population. Therefore, the present project proposes the Health Education Program "Predisposed to improve our health", taught by the nursing team in the genetic counseling unit of the Arnau de Vilanova University Hospital. Objectives: To develop a Health Education Program that allows increasing the set of knowledge in relation to lifestyles that can increase the risk of colorectal cancer in the population with a genetic predisposition to suffer it. Methodology: The design of a Health Education Program aimed at the population with a genetic predisposition to colorectal cancer that it’s proposed is based on the eight-stage intervention model. This includes, among others, an exhaustive bibliographic search on the factors and lifestyles that predispose to the disease in the target population, and an evaluation of the results through various questionnaires and activities that seek to verify whether the objectives have been met. Conclusions: By carrying out the "Predisposed to improve our health" program in the population with a genetic predisposition to colorectal cancer in Lleida, it is expected that knowledge related to primary prevention will be increased in this population, in order to reduce their risk of suffering from this disease.ca_ES
dc.format.extent71 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCàncer de Còlon i Recteca_ES
dc.subjectPrevenció Primàriaca_ES
dc.subjectPredisposició Genèticaca_ES
dc.subjectAvaluació de Riscosca_ES
dc.subjectConsell Genèticca_ES
dc.subjectEstil de vida saludableca_ES
dc.subjectColorectal Neoplasmsca_ES
dc.subjectPrimary Preventionca_ES
dc.subjectGenetic Predisposition to Diseaseca_ES
dc.subjectRisk Assessmentca_ES
dc.subjectGenetic Counselingca_ES
dc.subjectHealthy Lifestyleca_ES
dc.title“Predisposats a millorar la nostra salut" Disseny d’un Programa d’Educació per a la Salut dirigit a la població amb predisposició genètica a patir càncer de còlon i recteca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd