Show simple item record

dc.contributorBlanco Blanco, Joan
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorColom Pujol, Noel
dc.date.accessioned2022-07-28T09:14:50Z
dc.date.available2022-07-28T09:14:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/83680
dc.description.abstractAntecedents: Les ferides agudes es defineixen com la pèrdua de la integritat la superfície de la pell i es produeixen en un moment precís a causa generalment d’una contusió, esquinçament, tall, mossegada o bé una cremada. La cura d’aquestes permet que s’evitin les infeccions i les complicacions que puguin esdevenir d’una mala praxi. La labor de seguretat i prevenció també és un dels punts claus i on s’hauria de treballar més per tal d’evitar-les. Un dels objectius de la tasca d’infermeria com a professional sanitària és formar a la societat i realitzar diferents programes comunitaris de salut. Metodologia: Per tal de dissenyar aquest programa d’Educació per la Salut en 8 etapes s’ha utilitzat diferents fonts secundàries per tal d’analitzar la realitat i les necessitats existents. Aquest tindrà una duració total de 10 mesos. Està dirigida a infants de 5è i 6è d’Educació Primària de la ciutat de Lleida. Es duran a terme 4 sessions de 2 hores cada una on s’integraran els diferents conceptes i habilitats. Finalment es realitzarà 1 sessió d’avaluació. Objectiu: Mitjançant la preparació i implantació d’aquest programa es pretén augmentar el nivell de coneixement, habilitats i actituds sobre la prevenció i la cura de ferides agudes i cremades en infants de la població de Lleida. Conclusions: “Aprenent a curar” permet que els infants aprenguin a prevenir i tractar ferides lleus, així com a detectar les seves complicacions, elevant el seu nivell de salut. D’igual manera, apropant els continguts escolars a la realitat, promou la seva autonomia i responsabilitat. S’han de tenir en compte les diferents limitacions del projecte i seria convenient poder disposar de més estudis i evidència científica sobre programes i intervencions d’aquesta tipologia.ca_ES
dc.description.abstractAntecedentes: Las heridas agudas se definen como la pérdida de la integridad la superficie de la piel y se producen en un momento preciso debido generalmente a una contusión, rasgadura, corte, mordedura o bien una quemadura. El cuidado de éstas permite que se eviten las infecciones y las complicaciones que puedan convertirse en una mala praxis. La labor de seguridad y prevención también es uno de los puntos clave y donde debería trabajarse más para evitarlas. Uno de los objetivos de la labor de enfermería como profesional sanitaria es formar a la sociedad y realizar diferentes programas comunitarios de salud. Metodología: Para diseñar este programa de Educación para la Salud en 8 etapas se han utilizado diferentes fuentes secundarias para analizar la realidad y necesidades existentes. Éste tendrá una duración total de 10 meses. Está dirigida a niños de 5º y 6º de Educación Primaria de la ciudad de Lleida. Se llevarán a cabo 4 sesiones de 2 horas cada una donde se integrarán los distintos conceptos y habilidades. Por último,se realizará 1 sesión de evaluación. Objetivo: Mediante la preparación e implantación de este programa se pretende aumentar el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes sobre la prevención y cuidado de heridas agudas y quemadas en niños de la población de Lleida. Conclusiones: "Aprendiendo a curar" permite que los niños aprendan a prevenir y tratar heridas leves, así como a detectar sus complicaciones, elevando su nivel de salud. De igual modo, acercando los contenidos escolares a la realidad, promueve su autonomía y responsabilidad. Se deben tener en cuenta las diferentes limitaciones del proyecto y sería conveniente poder disponer de más estudios y evidencia científica sobre programas e intervenciones de esta tipología.ca_ES
dc.format.extent88 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEducació per a la Salutca_ES
dc.subjectInfantsca_ES
dc.subjectFerides agudesca_ES
dc.subjectCremadesca_ES
dc.subjectConeixement de salut, actituds i pràcticaca_ES
dc.subjectEducación para la Saludca_ES
dc.subjectNiños/asca_ES
dc.subjectHeridas agudasca_ES
dc.subjectQuemadurasca_ES
dc.subjectConocimiento de salud, actitudes y prácticaca_ES
dc.titleAprenent a curar: disseny d’un programa d’educació per la salut sobre coneixements, habilitats i actituds d’atenció urgent en ferides agudes i cremades dirigit a infants de 5è i 6è d’Educació Primària de la ciutat de Lleidaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd