Show simple item record

dc.contributorBarallat Gimeno, Eva
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorArtigues Ginard, Jeroni
dc.date.accessioned2022-07-28T08:29:34Z
dc.date.available2022-07-28T08:29:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/83677
dc.description.abstractIntroducció: La fragilitat és un terme complex que segueix sense tenir un consens referent a la seva definició dificultant l’elaboració i utilització d’eines de valoració d’aquesta. És fonamental identificar correctament la fragilitat per tractar al pacient i prevenir futures complicacions; per així exposar la necessitat d’identificar les millors eines per tal ús. Objectius: L’objectiu d’aquesta revisió és identificar les eines que permetin una valoració específica de la fragilitat en persones majors de 75 anys, i alhora examinar quines d’aquestes estan validades i/o traduïdes al castellà i/o català. Metodologia: Es va realitzar una Scoping review de la literatura utilitzant les bases de dades Pubmed, Scopus i CINAHL, i es va incloure literatura gris trobada mitjançant una cerca manual. Es van incloure documents publicats entre els anys 2017 i 2022, en espanyol, català i anglès, amb una mostra d’edat igual o superior als 65 anys en qualsevol situació social. Resultats: Es van tenir en compte per l’anàlisi 12 articles. Els documents van demostrar una gran quantitat d’eines variades tant per l’àmbit d’aplicació com per la finalitat de la creació d’aquestes, veient que algunes d’elles no són específiques de la fragilitat, tot i que si l’avaluen. Conclusions: La definició de la fragilitat és complexa, no existeix consens internacional per definir-la. Es demostra que és clau abordar-la, tractar-la i prevenir-la per tal de millorar la planificació de les cures d’aquests pacients. No existeix una eina ideal per valorar-la, tot i que n’hi ha moltes, l’eina Tilburg Frailty Indicator ha estat la més ben valorada per la comunitat científica per valorar la fragilitat en persones majors de 75. Disposar d’un consens en la definició, ajudaria a crear eines específiques per valorar-la.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction: Frailty is a complex term that still does not have a consensus regarding its definition by hindering the preparation and use of valuation tools. It is essential to correctly identify frailty to treat the patient and prevent future complications; exposing the need to identify the best tools for such use. Objectives: The aim of this revision is to identify tools that allow a specific assessment of frailty in people over the age of 75, while at the same time examining which of these are validated and/or translated into Spanish and/or Catalan. Methodology: A Scoping review of the literature was carried out using the Pubmed, Scopus and CINAHL databases, and included gray literature found through manual search. Documents published between 2017 and 2022 were included, in Spanish, Catalan and English, with a sample of age equal to or older than 65 in any social situation. Results: Twelve articles were included for the analysis. The documents showed a large number of tools that vary both in scope and purpose of their creation, seeing that some of them are not specific to fragility, although if they evaluate it. Conclusions: The definition of fragility is complex, there is no international consensus to define it. It is proven to be key to addressing, treating and preventing it in order to improve the care planning of these patients. There is no ideal tool for assessing it, although there are many, the Tilburg Frailty Indicator tool has been the best rated by the scientific community for assessing fragility in people over 75. Have a consensus in the definition, it would help to create specific tools for valuing it.
dc.format.extent51 p.ca_ES
dc.language.isocat
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectFrailty syndromeca_ES
dc.subjectFrailty instrumentsca_ES
dc.subjectSurveys and questionnairesca_ES
dc.subjectScreening toolsca_ES
dc.subjectStructures questionnairesca_ES
dc.subjectOpen-ended questionnairesca_ES
dc.subjectSurveysca_ES
dc.subjectAged 80 and overca_ES
dc.subjectAginsca_ES
dc.subjectGeriatric assessmentca_ES
dc.titleInstruments de mesura específics per la valoració de la fragilitat en pacients majors de 75 anys. Scoping reviewca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd