Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Burgos, Miranda, Vilaprinyo, Meza-Canales and Alves, 2022
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Burgos, Miranda, Vilaprinyo, Meza-Canales and Alves, 2022