Show simple item record

dc.contributorDidier Hernández, Cristian
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat de Medicina
dc.contributor.authorNúñez Romero, Helena
dc.date.accessioned2022-06-13T10:17:42Z
dc.date.available2022-06-13T10:17:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/83480
dc.description.abstractLa suplementació nutricional i ergogènica és una ajuda típica utilitzada pels esportistes. Els nutricionistes ens veiem amb la necessitat de planificar-la de manera individualitzada, tot i que actualment no existeix cap eina a l’abast que ens ho permeti. L’objectiu d’aquest treball és dissenyar i elaborar noves estratègies de suplementació dietètica per mitjà de la investigació i formulació magistral. Com a resultat, s’ha elaborat l’inici d’un vademècum nutricional que consta de substàncies dietètiques i d’ajudes ergogèniques com a eina essencial per als nutricionistes mitjançant una recerca bibliogràfica. Aquestes s’han classificat segons evidència científica i s’han estudiat les dosis, els efectes secundaris, els beneficis i quines són les indicacions de cadascuna de les substàncies escollides entre d’altres. Es conclou que hi ha suficient informació publicada per a la realització d’un vademècum nutricional a més a més d’obtenir una sèrie d’aspectes específics de cadascuna de les substàncies estudiades. Aquestes són la creatina, la cafeïna, la leucina, la isoleucina, la valina i el conjunt dels tres d’aminoàcids ramificats (BCAA)ca_ES
dc.description.abstractLa suplementación nutricional y ergogénica es una ayuda típica utilizada por los deportistas. Los nutricionistas nos vemos con la necesidad de planificarla de manera individualizada, aunque actualmente no existe ninguna herramienta al abasto que nos lo permita. El objetivo de este trabajo es diseñar y elaborar nuevas estrategias de suplementación dietética mediante la investigación y formulación magistral. Como resultado, se ha elaborado el inicio de un vademécum nutricional que consta de substancias dietéticas y de ayudas ergogénicas como herramienta esencial para los nutricionistas a través de una búsqueda bibliográfica. Estas se han clasificado según evidencia científica y se han estudiado las dosis, los efectos secundarios, los beneficios y cuáles son las indicaciones de cada una de las substancias escogidas entre otros. Se concluye que hay suficiente evidencia científica para la realización de un vademécum nutricional además de obtener una serie de aspectos específicos de cada una de las substancias estudiadas. Estas son la creatina, la cafeína, la leucina, la isoleucina, la valina y el conjunto de los tres aminoácidos ramificados (BCAA).ca_ES
dc.description.abstractNutritional and ergogenic supplementation is a typical aid used by athletes. Nutritionists are faced with the need to plan it individually, although currently there is no tool to supply that allows us to do so. The objective of this work is to design and develop new dietary supplementation strategies through research and master formulation. As a result, the beginning of a nutritional vademecum that consists of dietary substances and ergogenic aids has been elaborated as an essential tool for nutritionists through a bibliographic search. These have been classified according to scientific evidence and the doses, side effects, benefits and what are the indications of each of the substances chosen among others have been studied. It is concluded that there is sufficient scientific evidence for the realization of a nutritional formulary in addition to a series of specific aspects of each of the substances studied. These are creatine, caffeine, leucine, isoleucine, valine, and all three Branched-Chain Amino Acids (BCAA)ca_ES
dc.format.extent46 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleActualització en nutrició esportiva personalitzada. Disseny de noves estratègies de suplementació dietètica i d’ajudes ergogèniques per mitjà de la investigació i formulació magistralca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd