Programa de formació en tècniques bàsiques de sutura per a estudiants d’últim curs del Grau d’Infermeria i del Doble Grau d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Solé Rueda, Marina
Other authors
Martínez Barriuso, Josep Maria
Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Introducció: Les infermeres i infermers sovint es troben davant de situacions on es presenten ferides agudes i que requereixen una reparació mitjançant tècniques de sutura. Tot i que majoritàriament són els metges els que duen a terme aquestes tècniques, hi ha situacions on les infermeres i infermers podrien executar aquesta tasca per alleugerir la possible saturació que es pot donar en un servei. En l’actualitat existeixen cursos de formació en tècniques de sutura destinats principalment a graduats d’infermeria. Tot i això, s’ha detectat la manca de formació en aquest àmbit i la voluntat per part d’algunes infermeres i infermers i dels estudiants del Grau d’Infermeria per augmentar els coneixements teòric-pràctics. Objectiu: Dissenyar un programa de formació en tècniques bàsiques de sutura destinat als estudiants d’últim curs del Grau d’Infermeria i del doble Grau d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. Metodologia: Mitjançant la recerca de la literatura científica es dissenya un curs basat en el Model Transteòric del canvi de Prochaska i DiClemente, que planteja una sèrie de fases per arribar al canvi. El curs es bassa en sessions teòric-pràctiques d’una durada de 25 hores equivalent a 1 crèdit ECTS de matèria transversal repartides en 4 sessions presencials i treball autònom. Per avaluar l’eficàcia del programa s’utilitza un qüestionari ad hoc pre i post intervenció, així com l’avaluació de les habilitats tècniques rebudes durant les sessions. Conclusions: A partir de la implementació del programa s’espera que els participants adquireixin els coneixements necessaris per la valoració i maneig de les ferides agudes, així com les habilitats pràctiques per realitzar tècniques bàsiques de sutura.
Citation
DOI
Journal or Serie