Informe de Compromís Social

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Open Access
  El valor social de la Universitat de Lleida. Una anàlisi quantitativa
  (2022) Sala Rios, Mercè; Farré i Perdiguer, Mariona; Torres Solé, Teresa
  L’objectiu d’aquest informe és analitzar quantitativament l’impacte econòmic i social que genera l’activitat de la Universitat de Lleida (UdL) sobre l’economia i la societat. L’estudi s’ha fet amb dades de l’any 2019 o, si fan referència al curs acadèmic, del curs 2019-2020. La metodologia que es segueix és la del valor social integrat (VSI), que és una fórmula de treball que permet expressar en termes monetaris el valor generat per la UdL per al conjunt de les seves parts interessades i integra els resultats econòmics i socials en un únic concepte de valor. L’anàlisi permet no sols obtenir el valor social generat per la UdL sinó també donar dades de la seva rendibilitat, és a dir, del retorn cap a la societat de la despesa de la UdL i del finançament públic rebut.
 • Item
  Open Access
  Informe de Compromís Social 2022
  (2022) Universitat de Lleida. Gabinet Tècnic d'Estudis
  A través de 8 dimensions d’anàlisi i alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), es presenta el resultat de l’activitat que realitza la Universitat de Lleida en compliment de la missió de contribuir al progrés cultural, social i econòmic del territori, del que és la institució d’educació superior de referència. Les evidències que s’hi mostren pertanyen al curs 2020-2021 i a l’any 2021.