Reticències i dubtes que mostren alguns pares a l'hora de vacunar els seus fills

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Binefa Ripoll, Gemma
Other authors
Mirada Masip, Glòria
Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Introducció : A dia d’avui la vacunació és una de les eines més efectives de prevenció de malalties. Les vacunes ens han ajudat a reduir la incidència de moltes malalties i fins i tot en alguns casos han aconseguit eradicar-les. Cal destacar també, que la majoria deles vacunes estan incloses dins del calendari de vacunacions sistemàtiques i que s’ofereixen de forma gratuïta i universal a tota la població. A priori tot semblen avantatges, però malgrat tots aquests beneficis, s’ha observat com durant l’última dècada han augmentat els brots de malalties prevenibles, com el xarampió, la diftèria o la tos ferina a causa de la reticència d'alguns pares a la vacunació. N’és un bon exemple el cas del nen de sis anys d’Olot que va morir a causa de la diftèria i que si hagués estat vacunat s’hauria pogut evitar. Objectius: A conseqüència d’aquests brots no desitjats, s’ha vist com ha augmentat l’interès de la població en general i especialment dels professionals de la salut, per tal d’esbrinar quines són les causes que fan que hi hagi una part de la població que rebutgi o dubti sobre la vacunació. L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer quina és la opinió que tenen els pares envers la vacunació sistemàtica de la infància i en conseqüència esbrinar quins són els motius de la reticència. Juntament amb altres objectius específics sobre l'atenció sanitària, els coneixements generals sobre vacunes i les fonts d'informació. Metodologia: L'instrument de mesura utilitzat és un qüestionari amb preguntes tancades que avalua els coneixements i actituds dels pares respecte les vacunes.Es tracta d'explorar a través d'aquesta eina quina és la opinió que tenen els pares sobre la vacunació, a fi de poder entendre millor quines són les seves preocupacions i necessitats. Conclusions: La reticència vacunal és un concepte complex i no existeix col.lectiu clarament definit, els dubtes vacunals van de menor a major grau. Els pares necessiten rebre informació actual i contrastada per part dels professionals de salut i és necessari ajudar a les famílies a entendre la importància de rebre les vacunes. Atès que les persones que rebutgen o retarden la vacunació, suposen un risc tant per si mateixes com per els seus fills i de forma paral·lela afecten també a la immunització col·lectiva.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie