Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-sa (c) Asociación Psicología, Sociedad y Salud, 2020
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-sa (c) Asociación Psicología, Sociedad y Salud, 2020