Representasió de la sagrada pasió y mort de Nostre Senyor Jesu-Christ : unich orixinal ; corretchit y aumentad per representarse en los principals teatros del regne per lo M.R.P. Fr. Anton de Sant Geroni... ; va añadit al principi la conversió de la Samaritana y de la Magdalena, la entrada de Christo a Jerusalem, lo despediment de Jesús y Maria y al últim la triunfant resurrecció de Christo Senyor Nostre

Loading...
Thumbnail Image
Date
1856
Authors
Antoni de Sant Jeroni, fra, 1730?-1802
Other authors
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Note
Segons Antoni Comes la Representació de la Sagrada Passió a partir de 1773 és atribuïda a fra Antoni de Sant Jeroni que no és l'autor original sinó un arranjador. Palau considera que les ed. de Manresa corresponen a un text més arcaic. Data impresa a coberta: 1857. Text a 2 columnes
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections