Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-nd (c) Sociedad Española de Nefrología, 2021
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd (c) Sociedad Española de Nefrología, 2021