Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c)The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2006
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c)The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2006