Disponibilidad léxica de estudiantes de ELE en Tianjin, China: estudio comparado entre lengua extranjera y lengua materna

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-12
Authors
Chen, Lei
Other authors
Calero Fernández, Ma. ÁngelesCalero Fernández, Ma. Ángeles - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Aquesta tesi doctoral té com a finalitat contribuir als estudis de disponibilitat lèxica en estudiants d'espanyol com a llengua estrangera, prenent com a objecte analític alumnes sinohablantes al seu país d'origen i, concretament, a Tianjin, Xina. L'originalitat de la nostra investigació consisteix en analitzar el lèxic disponible dels informants tant en espanyol com a llengua estrangera com en la seva llengua materna, per comparar els resultats en les dues llengües. Prenent com a referència la metodologia establerta pel Projecte Panhispànic de Lèxic Disponible, vam determinar els nostres procediments metodològics de recollida de dades i la seva edició. El primer propòsit del present treball és recopilar el lèxic disponible en espanyol i en xinès dels informants procedents de centres educatius a Tianjin (288 estudiants en el corpus d'espanyol i 172 en el de xinès). El segon objectiu de la tesi és analitzar quantitativament les influències dels centres d'interès (els setze clàssics del Projecte Panhispànic) i de les variables extralingüístiques (nivell d'estudi, sexe, procedència, nivell de l'anglès i tipus de centre) en els resultats del lèxic disponible. Com hem avançat, la novetat del nostre treball és examinar les diferències i similituds en els resultats de les dues llengües contemplades. Pel que fa a les variables, s'intenta descriure les tendències que mostren els subgrups segons les variants pel que fa a la producció lèxica en les dues llengües. Així es pot tenir una idea de quant s'allunya el coneixement lèxic en espanyol dels estudiants de la seva competència lèxica en xinès. El tercer punt del qual s'ocupa la tesi és una anàlisi qualitativa consistent a revisar les convergències i divergències conceptuals que hi ha entre les llistes de paraules en espanyol i en xinès de cada centre d'interès. Es comparen els vocables altament disponibles dels alumnes en les dues llengües a la recerca dels homòlegs conceptuals dels vocables d'una llengua a l'altra. D'aquesta manera, si els alumnes aprenen a actualitzar en espanyol els conceptes que només són capaços de fer en xinès, es compensa considerablement la seva deficiència lèxica en la llengua espanyola.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections